Energiankäyttö pieneni Hekassa vuonna 2018

Vuonna 2018 Hekan kiinteistöjen normeerattu kaukolämmön kulutus laski 4,6 %.

Helsingin kasvihuonekaasupäästöjen merkittävimpiä lähteitä ovat rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne. Rakennusten lämmitys aiheuttaa yli puolet Helsingin päästöistä ja asuminen onkin yksi suurimmista yksittäisen ihmisen ympäristövaikutuksia tuottavista tekijöistä. Heka pyrkii vähentämään asumisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia esimerkiksi parantamalla talojen energiatehokkuutta useiden toimenpiteiden avulla sekä jo olemassa olevissa että uusissa rakennuksissa. Hekassa on asetettu tavoitteita energian säästölle sekä veden kulutukselle ja näitä seurataan säännöllisesti. 

Vuonna 2018 Hekan kiinteistöjen normeerattu kaukolämmön kulutus laski 4,6 %. Tavoitteeksi on asetettu 2 %:n vuosittainen lasku, joten tavoite saavutettiin kirkkaasti. 

Käyttöveden kulutuksen osalta tavoitellaan 1 % :n vuosittaista laskua. Vuonna 2018 ei Hekassa päästy tavoitteeseen, sillä vedenkulutus laski vain 0,4 %. Vettä kului asukasta kohden vuorokaudessa keskimäärin 146,04 litraa. Pääkaupunkiseutulainen käyttää HSY:n mukaan keskimäärin 137 litraa vettä vuorokaudessa.  

Kiinteistösähkön kulutus laski Hekassa 1 % vuonna 2018.