Ekoekspertit haastoivat itsensä ja peseytymistottumuksensa osana Astetta alemmas -kampanjaa 

Hekan Ekoekspertti-toiminnassa mukana olevat asukkaat osallistuivat vuoden alussa suihkuhaasteeseen, jonka tarkoituksena oli vähentää lämpimän veden kulutusta ja näin myös energiankulutusta. Ekoekspertin kuukauden haasteet ovat uudistuneet ja myös palkinnot ovat isompia.

Noin 45 % suomalaisten vedenkulutuksesta syntyy peseytymisestä. Vuorokaudessa keskiverto hekalainen käyttää 15 sangollista vettä. Suomessa kaikesta käyttövedestä noin 40 % on lämmintä vettä, jonka lämmittämiseen siis kuluu energiaa. Energian saatavuuden heikentyessä on lämpimän veden säästäminen eli suihkutteluaikojen lyhentäminen entistä tärkeämpää. Jo viiden minuutin suihku kuluttaa suunnilleen 60 litraa vettä. Kylvyssä käyminen puolestaan kuluttaa jopa viisi kertaa enemmän vettä kuin suihku. Suositaan siis suihkua! 

Tavoite: suihkuajan lyhentäminen 

Hekan ekoekspertit osallistuivat vuoden alussa suihkuhaasteeseen, jonka tarkoituksena oli vähentää lämpimän veden kulutusta. Ekoeksperttien tehtävänä oli kokeilla lyhentää omaa suihkuaikaansa asteittain viikon ajan ja raportoida sitten omat tuloksensa Ekoekspertti-sovelluksen kautta.  

Haasteen alussa Ekoekspertit kellottivat keskimääräisen suihkussaoloaikansa. Haasteen kuluessa omaa suihkuaikaa lyhennettiin aina kerta kerralta ja viikon jälkeen sovellukseen raportoitiin oma lähtöaika, lyhyin suihkussa viikon aikana vietetty aika sekä aikatavoite, jonka puitteissa aikoo tulevaisuudessa selviytyä suihkuista.  

Iso osa Ekoeksperteistä sai haasteen aikana suihkuaikansa nipistettyä jopa puoleen, vaikka lähtöajatkin olivat jo melko lyhyitä keskimääräisen suihkuajan ollessa haasteen alussa vain noin 9 minuuttia. Viikon nopeimmat suihkut olivat keskimäärin noin 6 minuuttia pitkiä. Eräs ennätysnopea suihkuttelija kuitenkin selviytyi peseytymisestä ja hiustenpesustakin minuutissa ja 28 sekunnissa.  

Tulevaisuuden suihkuaikatavoitteista kysyttäessä osa Ekoeksperteistä oli hyvinkin realistisia ja asetti tavoitteekseen jotakin lähtöaikansa ja ennätysaikansa väliltä. Osa taas ei selvästikään saanut haasteesta vielä tarpeekseen, vaan aikoi edelleen nipistää omasta suihkutteluajastaan, sillä keskiarvoksi tulevaisuuden suihkuhetkille muodostui Ekoeksperttien vastausten perusteella 5 minuuttia. Ekoekspertit myös huomauttivat, että hiustenpesupäivinä suihkussa käymiseen kuluu enemmän aikaa, kuten myös lasten kanssa peseytyessä.  

Kokeile haastetta kotona 

Jos haluat itse kokeilla suihkuhaastetta, näin se onnistuu: Kokeile ensin kellottaa suihkuaikasi ja sitten vähentää aikaa 1–2 minuuttia kerrallaan lähtöajasta riippuen. Jos kellottamalla saamasi suihkuaika on alle 10 minuuttia, voi olla hyvä idea vähentää aikaa minuutti kerrallaan per suihku. Jos taas olet normaalisti suihkussa 10–20 minuuttia, voi aikaa hyvin vähentää kaksikin minuuttia kerrallaan. Laita puhelimeesi ajastin käyntiin, hälytysäänet mahdollisimman lujalle ja puhelin sen verran kauas suihkusta, ettet pääse sieltä käsin sammuttamaan hälytystä. Kokeile ainakin viikon ajan lyhentää peseytymisaikaa ja katso, millaisen ennätysajan saat aikaiseksi. 

Ekoekspertin kuukauden haasteet ovat uudistuneet ja myös palkinnot ovat isompia 

Ekoekspertti haastaa asukkaat kiinnittämään huomiota ympäristöön sekä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja ja tekoja omassa arjessaan. Ekoekspertti-toiminta tapahtuu mobiilisovelluksen kautta. Ekoekspertti-sovelluksessa Hekan asukkaat ja taloyhteisöt kilpailevat leikkimielisesti keskenään suorittamalla erilaisia ympäristöystävällisiä haasteita. 

Tänä vuonna Ekoekspertin aktiivisimpia haasteiden suorittajia palkitaan kvartaaleittain eli neljä kertaa vuodessa. Seuraava kvartaali alkaa huhtikuussa ja kvartaaliarvontoihin voi osallistua vain, jos on ottanut osaa kaikkiin kuukauden haasteisiin. Tarkoituksena on aktivoida ekoeksperttejä osallistumaan kaikkiin kuukausihaasteisiin, mutta myös huomioida enemmän ympäristöä postittelemalla vähemmän palkintotavaraa ja samalla panostaa entisestä enemmän palkintojen laatuun.

Reiluuden nimissä haasteiden suorittamista valvotaan tänä vuonna aiempaa tarkemmin. Ekoekspertin sääntöjen mukaan haasteet saa merkitä suoritetuiksi vasta ne suoritettuaan. Jos haasteena on siis kokeilla jotakin uutta muutaman päivän ajan, haastetta ei saa merkitä suoritetuksi jo heti haasteen ilmestyttyä, vaan vasta, kun on suorittanut sen. Suoritusajankohdat näkyvät ylläpidolle ja vain ohjeiden mukaan suoritetut haasteet hyväksytään. 

Tutustu Ekoekspertti-toimintaan