Uusi vuokrantasausmalli herätti keskustelua Ilta Hekan kanssa -tilaisuudessa

Hekan vuokralaisdemokratia-aktiivien järjestämää Ilta Hekan kanssa
-tilaisuutta vietettiin jo neljännen kerran hotelli Presidentissä.

Kirjoittanut Mikko Turunen Kuvat Annika Laine

Illan aluksi vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja Markku Saarinen iloitsi avauspuheessaan siitä, että paikalla oli paljon uusia ja nuoria osallistujia. Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö toi terveisiä Hekalta ja kertoi, että asukastyytyväisyyskyselyn tulosten valossa Hekalla asuu Helsingin onnellisimmat vuokra-asujat.

Illan aikana käytiin monipuolista keskustelua muun muassa jätteiden lajittelusta ja asukastyytyväisyydestä, mutta suurin kiinnostus kohdistui Hekan kiinteistöjohtaja Vesa Jurmun ja talousjohtaja Raija Anjalan esitykseen uudesta vuokrantasausmallista. Aihe oli tullut pääosalle yleisöstä tutuksi jo vuonna 2017, kun mallia kierrettiin esittelemässä kaikilla Hekan alueilla.

Hekan uusi vuokrantasausmalli on käytössä ensimmäistä kertaa vuoden 2019 vuokria määriteltäessä. Asukasaktiiveja asia mietityttää, koska asia on tärkeä ja se vaikuttaa kaikkiin Hekan asukkaisiin sekä heidän vuokriinsa. Erityisesti asukasaktiiveja kiinnosti se, miten erilaiset alueet ja asuntokohteet vertautuvat toisiinsa oikeudenmukaisesti, ja mitä tekijöitä otetaan huomioon vuokria määriteltäessä.

Illan esityksiin voi tutustua hekalaiset.fi -sivustolla.