Hyyryläispäivän kävijägallup

Haastattelimme Hyyryläispäivään lauantaina 6. lokakuuta osallistuneita vuokralaisaktiiveja.

Pirkko Karhimo, talotoimikunnan puheenjohtaja Vuosaaresta

Pirkko Karhimo

Miksi vuokralaistoiminta kiinnostaa?

Toiminnan kautta saa hyvää tietoa ja pysyy hyvin perillä erilaisista asumiseen, pihapiiriin ja asuntoon liittyvissä asioissa. Haluan tietää kuinka vuokra muodostuu ja miten muut vuokralaisuuteen kuuluvat asiat toimivat.

Kuka oli Hyyryläispäivien kiinnostavin puhuja?

Eeva Luhtakallio oli äärettömän mielenkiintoinen. Myös Vapaavuori puhui asiaa.

Terveisiä Hekalle?

Tietoa pitäisi jakaa enemmän myös alemmille tasoille. Nykyisin tieto ei kulje tai saadut tiedot ovat epäselvästi kerrottuja.

 

Erika Pohjolainen, talotoimikunnan jäsen Haagasta

Erika Pohjolainen

Miksi vuokralaistoiminta kiinnostaa?

Haluan vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja muihin asumiseen liittyviin asioihin, joihin pieni ihminen voi vaikuttaa.

Kuka oli Hyyryläispäivän kiinnostavin puhuja?

Eeva Luhtakallio puhui niistä asioista, joita ollaan pohdittu pienemmissä porukoissa. Faktaa ja tutkimustietoa vuokralaistoiminnan kannalta tärkeistä asioista.

Terveisiä Hekalle?

Vuokrantasausmallissa pitäisi pitää huolta, että ei tulisi eriarvoistumista ja että se olisi tasa-arvoinen kaikilla alueilla. Harmittaa, että mallista puhuttaessa puhutaan ympäripyöreitä eikä vastata selkeästi. Hekan pitäisi olla asukkaiden puolella.

 

Kirsi Kilpeläinen, talotoimikunnan puheenjohtaja Kontulasta

Kirsi Kilpeläinen

Miksi vuokralaistoiminta kiinnostaa?

Minua kiinnostaa vaikuttaa asumiseen kokonaisuudessaan: vuokriin, asumisviihtyvyyteen ja muihin asumiseen liittyviin asioihin. Kodin pitää olla viihtyisä. Haluan ajaa kaikkien asukkaiden etua.

Kuka oli Hyyryläispäivän kiinnostavin puhuja?

Eeva Luhtakallio toi esiin kaikki asiat, joiden kanssa talotoimikunnassa ja vuokralaisneuvottelukunnassa painiskellaan. Hyvä juttu, että nämä asiat tulivat ulkopuoliselta taholta esille Hekan päättäjien pöydissä istuville.

Terveisiä Hekalle?

Jospa otettaisiin onkeen Luhtakallion esille tuomista ongelmakohdista ja niin, että niitä saataisiin korjattua. Koulutus on tärkeää ja sen kautta voitaisiin helpottaa vuorovaikutteisuutta alhaalta ylös ja niin, että vuokralaistoimijat osaisivat antaa lausuntoja, jotka olisivat ymmärrettäviä emo-Hekaan saakka.

 

Eero Brinckas, vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja Kalliosta

Eero Brinckas

Miksi vuokralaistoiminta kiinnostaa?

Toiminta kiinnostaa, koska olen ammatiltani rakennusinsinööri, ja näin tulee seurattua mitä ja miten rakennetaan. Ammatillinen kiinnostus siis taustalla

Kuka oli Hyyryläispäivän kiinnostavin puhuja?

Jan Vapaavuori veti isoja linjoja, mutta hänellä oli selväjärkinen näkemys asioihin ja terve yleisote.

Terveisiä Hekalle?

Tunne itsesi ja anna arvoa toisille.

 

Pertti Järvimäki, taloturvallisuustiimin vetäjä ja talotoimikunnan varapuheenjohtaja Vuosaaresta

Pertti Järvimäki

Miksi vuokralaistoiminta kiinnostaa?

Toiminnasta saa eläkepäiviin tekemistä, koska täytyyhän sitä jotain tehdä.

Kuka oli Hyyryläispäivän kiinnostavin puhuja?

Ei ollut ketään kovin mielenkiintoista. Odotin enemmän puhetta turvallisuusasioista. Eeva Luhtakallio oli kyllä nappiosuma luennoimaan Hyyryläispäivään.

Terveisiä Hekalle?

Kun puhuttiin palkkioista, niin on mielestäni väärin, että turvallisuustiiminvetäjille ei makseta palkkioita. Tiimien vetäjät muun muassa valitsevat turvallisuustiimin jäsenet, johtavat heitä ja raportoivat toiminnasta ulospäin. Suuresta työstä pitäisi saada jokin palkkio.