Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Hyyryläispäivässä: On itsestään selvää, että vuokrantasausmallin vaikutuksia seurataan

Seitsemännen kerran järjestettyä Hekan vuokralaisneuvottelukunnan järjestämää Hyyryläispäivää vietettiin lauantaina 6.10. tapahtumakeskus Koskenrannassa. Yli 400-päiselle yleisölle olivat puhumassa muun muassa pormestari Jan Vapaavuori, apulaispormestari Anni Sinnemäki ja Tampereen yliopiston apulaisprofessori Eeva Luhtakallio.

Tapahtuman aloituspuheenvuorossa vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja Markku Saarinen toivotti osallistujat tervetulleeksi tapahtumaan. Saarinen puhui myös lähestyvästä vuokralaisdemokratiasäännön uudistuksesta sekä Hekan tuoreesta vuokrantasausmallista. Saarinen painotti puheenvuorossaan, että uuden vuokrantasausmallin vaikutuksia täytyy arvioida joko kaupungin tai Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimesta.

Pormestari Vapaavuori korosti asukkaiden merkitystä Helsingin kehityksessä

Tilaisuuteen Helsingin kaupungin terveiset tuoneen pormestari Jan Vapaavuoren mukaan vuokralaisdemokratia on tärkeää, koska Helsingin kaupunki haluaa kasvaa yhdessä asukkaiden kanssa. Vapaavuoren mukaan Hekan vuokralaisdemokratiatoiminta on hyvä esimerkki toimivasta vuorovaikutuksesta. Lopuksi Vapaavuori kommentoi Hekan uutta vuokrantasausmallia toteamalla olevan itsestään selvää, että Hekan uuden vuokrantasausmallin vaikutuksia seurataan.

Hyyryläispäivien esityksiä pystyi seuraamaan myös verkkostreamin välityksellä.
Hekan vuokrantasausmalli puhututti

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n valvontapäällikkö Sami Turunen selvensi yleisölle ARA:n tehtävää valtion tukemien vuokratalojen valvonnassa ja kertoi, että Helsingissä on koko Suomen suurin hyöty ARA-rahoituksesta.

Turusen jälkeen lavalle tentattavaksi saapui apulaispormestari ja Hekan hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki. Sinnemäen mukaan vuokrantasausmallin uudistaminen kannatti tehdä, sillä aiempi malli oli epäselvä ja vaikeasti hahmotettava. Sinnemäki kiitti kaikkia mallista kommentteja antaneille ja korosti vaikutusten seurannan tärkeyttä. Lisäksi Sinnemäki iloitsi Hekan jätehuollon teemavuoden aikana saaduista positiivisista tuloksista ja siitä, että muovipakkausten keräys on alkanut lupaavasti. Myös Hekan asiakkuusjohtaja Mirka Saarholma nosti puheenvuorossaan esiin Hekan jätehuollon teemavuoden lupaavat tulokset: jo 67 prosentissa Hekan kohteista on muovipakkaustenkierrätys ja sekajätteen määrä on vähentynyt aikavälillä tammikuu-elokuu 3 prosenttia, joka tarkoittaa yli 270 000 kiloa sekajätettä.

Apulaisprofessori Luhtakallio korosti vuokralaisdemokratian mahdollisuuksia

Viimeisen puheenvuoron piti Tampereen yliopiston apulaisprofessori Eeva Luhtakallio, joka on tutkinut suomalaista lähidemokratiaa sekä sen haasteita ja mahdollisuuksia. Päivän suurimmat suosionosoitukset saanut puheenvuoro korosti vuokralaisdemokratian hyödyntämätöntä potentiaalia ja koulutuksen merkitystä sekä vuokralaisdemokratiatoimijoille että Hekan työntekijöille. Luhtavuori on kirjoittanut aiheesta myös Demokratia suomalaisessa lähiössä -kirjan.

Kiperiä kysymyksiä toimaritentissä

Lounaan jälkeisessä toimitusjohtajatentissä yleisökysymyksiin vastasivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö, Heka Etelä Oy:n toimitusjohtaja Päivi Jokinen, Heka Itä Oy:n toimitusjohtaja Mikko Syrjänen, Heka Kaakko Oy:n toimitusjohtaja Lea Raitala sekä Heka Länsi Oy:n Pekka Ljungberg. Toimitusjohtajille esitetyissä lukuisissa kysymyksissä käsiteltiin monipuolisesti erilaisia aiheita, kuten tuoretta vuokrantasausmallia, kokouspalkkioita, vuokralaisdemokratiasäännön muuttamista, YTE:n alkamista, Hekan uutta puhelinjärjestelmää, Hekan Airbnb-käytäntöjä, panttiasioita, saunavuoroihin liittyviä ongelmatilanteita ja sitä, millä asukkaita saisi aktivoitua mukaan vuokralaistoimintaan.

Tilaisuuden lopuksi palkittiin Hekan Vuoden asukas ja Vuoden asukasaktiivi. Vuoden asukkaana palkittiin Keijo Mähönen ja Vuoden asukasaktiivina Anne Lehto.

Päivään osallistuneiden vuokralaisaktiivien mietteitä Hyyryläispäivästä voit lukea täältä. Tallenteen Hyyryläispäivän puheenvuoroista sekä Turusen ja Luhtakallion esitykset löydät vuokralaisneuvottelukunnan verkkosivuilta.