Aitoa yhteistyötä asukkaiden ja Hekan kesken

Hekan uusi vuokralaisdemokratiasääntö astuu voimaan 1.1.2018, mistä lähtien asukastoimintaa tehdään uudistetun vuokralaisdemokratia- eli VD-säännön mukaisesti.

Kirjoittanut Kati Jalagin Kuvat Ville Rinne

Hekan ja asukkaiden välinen yhteistyö on aiemmin perustunut Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöön. Uusi VD-sääntö on sen sijaan räätälöity Hekan omiin tarpeisiin, asukkaiden parasta ajatellen. 

Vuokralaisdemokratia antaa asukkaille vaikuttamismahdollisuuden ja päätösvaltaa omaa asumista koskevissa asioissa. Se myös lisää asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

VD-säännön uudistuessa asukkailla ja Hekalla on mahdollisuus aitoon yhteistyöhön uudenlaisissa yhteistyöelimissä, joissa on mukana sekä asukasaktiiveja että Hekan henkilökuntaa. Yhteistyöelimiä on yhteenä kuusi: viisi alueyhtiötasoista sekä yksi Heka-tason yhteistyöelin.

Alueyhtiön yhteistyöelimet ovat keskustelevia kanavia, joissa neuvotellaan, jaetaan infoa ja annetaan lausuntoja esimerkiksi peruskorjaussuunnitelmista, talousarvioista ja vuokrista. Alueyhtiön yhteistyöelimissä käsitellään myös taloturvallisuusasioita, joista ei ole aiemmin käyty yhteisiä keskusteluja.

Heka-tason yhteistyöelimessä valmistellaan peruskorjauksiin liittyviä asioita ja yhteisiä hankintoja, kuten esimerkiksi Hekan laajakaista- tai palovaroitinhankintoja.

– Katsomme vielä yhdessä, kuinka monta kertaa vuodessa yhteistyöelimet tulevat kokoontumaan, kertoo Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö.

Asukkaat olivat aktiivisesti mukana vuokralaisdemokratiasäännön suunnittelussa.

– Hekan hallitus ja vuokralaisneuvottelukunta edellyttävät, että vuoden aikana tulisi pitää kolme kokousta, jotta tarvittavat lausunnot voidaan esittää läsnäolijoille. Siksi alueyhtiön yhteistyöelimet kokoontuvat vähintään kolme kertaa vuodessa, lisää Vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja Markku Saarinen.

Asukkaat olivat aktiivisesti mukana vuokralaisdemokratiasäännön suunnitteluvaiheessa. VD-säännön uudistuksen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2016.

Alueyhtiöiden määrän muutos vaikutti olennaisesti VD-säännön uudistukseen. Kun tähän asti alueyhtiöitä on ollut 21, jatkossa niiden toiminta keskittyy viiteen alueyhtiöön. VD-säännön uudistuksen tavoitteena oli entistä toimivampi tapa toteuttaa asukkaiden ja Hekan välistä yhteistyötä.

– Sekä meillä vuokralaisilla että Hekalla oli toiveissa saada käyttöön asiakirja, jota voi päivittää ja korjata mahdollisimman nopeasti ja helposti. Nyt tämä käy toteen uuden VD-säännön myötä, Saarinen sanoo.

– Mielestämme on hyvä asia, että uudenlaiset yhteistyöelimet ovat nyt lain mukaisia. Hekalla ei ole aiemmin ollut varsinaisia laissa määriteltyjä asukkaiden ja vuokranantajien yhteistyöelimiä, Närö toteaa.

Asukkaiden arkeen VD-säännön muutoksella ei ole kuitenkaan suurta vaikutusta.

– Ainoana muutoksena on alueyhtiöiden määrän väheneminen ja toimistojen uudet sijainnit, Saarinen sanoo.

– Paljon uutta on meneillään ensi vuotta ajatellen. VD-säännön uudistuksen myötä meidän systeemimme selkeytyy ja yksinkertaistuu ja siitä on hyötyä kaikille osapuolille. Toivon, että saamme uusista yhteistyöelimistä hyvin toimivia yhteisen vaikuttamisen paikkoja, Närö tähdentää.