Puotinharjun Puhos on Itä-Helsingin unohtunut ostosparatiisi

Itä-Helsingissä, aivan Itiksen tuntumassa sijaitsee pienempi mutta historialtaan merkityksellinen ostoskeskus, Puotinharjun Puhos. Valmistuessaan vuonna 1965 Puhos oli Suomen suurin ostoskeskus.

Kirjoittanut Ida Ijäs

Arkkitehtikilpailun voittanut Erkki Karvinen suunnitteli Puhoksen omaperäisen ulkoasun viuhkamaisine rakennusmassoineen ja atriumpihan suihkulähteineen. Ostoskeskukseen rakennettiin myös Suomen ensimmäiset ulkoliukuportaat, jotka eivät tosin enää nykyään ole käytössä. 

– Puhos on ollut hyvin keskeinen tekijä Itä-Helsingin kehittymisessä. Yhtenä Suomen ensimmäisistä ostoskeskuksista se on myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä paikka. Puhoksen rakentamisessa tutkittiin, millainen ostoskeskuksen malli ylipäätään on, kertoo Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristö-tiimin tutkija Juha Vuorinen

Puhosta on laajennettu vuosikymmenten kuluessa kahteen otteeseen. Vuonna 1984 lähes viereen rakennettu Itis on vienyt Puhokselta asiakasvirtoja ja potentiaalia. Tyhjä ja kuollut Puhos ei kuitenkaan ole. Ostoskeskukseen on 2000-luvun aikana keskittynyt esimerkiksi vilkas monikulttuurinen toiminta ja maahanmuuttajataustainen yrittäjäväki.  

Ostoskeskus vaatisi kuitenkin jo laajaa peruskorjausta, mutta sen tulevaisuus on vielä epävarma. Puhoksen tontin vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa päättyy vuoden 2020 lopussa, eikä lopullista varmuutta sen jatkamiselle ole vielä saatu. Paljon on kiinni myös käynnissä olevasta Itä-Helsingin keskusta -ideakilpailusta, jonka ehdotuksissa kaavaillaan myös Puhoksen kohtaloa. Tavoitteena kuitenkin on, että ostoskeskuksen alkuperäinen osa voitaisiin säilyttää ja korjata vanhaan loistoonsa. 

 

Lähteet: Juha Vuorinen, Helsingin kaupunginmuseo ja itahelsinginkeskusta.com