Helsingissä on entistä helpompi hengittää - ilmanlaatua voi seurata helposti verkossa

Helsingin ilmanlaatu on kansainvälisesti verrattuna hyvä, ja ilmanlaatu on kehittynyt vuosien varrella yhä parempaan suuntaan. Ajoittain kaupungin ilmanlaatu kuitenkin huonontuu, jolloin etenkin lapset, vanhukset ja hengitys- ja sydänsairauksista kärsivät kaupunkilaiset voivat saada erilaisia oireita.

Kirjoittanut Pi Mäkilä

"Helsingissä isoimpia haasteita aiheuttaa katupöly, liikenteen pakokaasut sekä pientaloalueiden puunpoltto. Esimerkiksi keväisin, kun nastarenkaat jauhavat hiekoitushiekkaa hienoksi pölyksi, katupöly voi heikentää ilmanlaatua merkittävästi", kertoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen.

Puhtainta ilma on usein avoimessa ympäristössä, kuten merenrannoilla, puistoissa ja ulkoilualueilla, joissa ilmansaasteet laimenevat helpommin.

 Mitä kauempana sijaitsee vilkasliikenteisistä teistä, sen puhtaampaa ilma päänsääntöisesti on.

"Mitä kauempana sijaitaan vilkasliikenteisistä teistä ja muista päästölähteistä, sen puhtaampaa ilma päänsääntöisesti on. Vilkasliikenteisessä ympäristössä pakokaasut ja katupöly ovat haaste, sillä ne muodostuvat sillä korkeudella, jolla hengitämme ilmaa. Toisaalta pitoisuudet laimenevat nopeasti mitä kauemmas päästölähteestä kulkee", Manninen sanoo.

Myös rakennukset voivat suojata ilmansaasteilta.

"Esimerkiksi kantakaupungissa ilmanlaatu voi olla sisäpihoilla ihan hyvä, sillä rakennukset suojaavat sisäpihaa eikä sinne leviä niin helposti saasteita. Ilmanlaatu myös paranee, mitä korkeammalle mennään. Siksi ylimmissä kerroksissa on usein parempi ilmanlaatu kuin katutasolla", Manninen lisää.

Ilmanlaatua seurataan viidellä mittausasemalla

HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua. Helsingissä ilmanlaatua seurataan viidellä eri puolilla kaupunkia sijaitsevalla mittausasemalla.

"Ilmanlaatu vaihtelee vuodenajan ja jopa kellonajan mukaan, joten ilmanlaadun seuranta on myös asukkaille hyvä tapa vähentää omaa altistumistaan. HSY:n ilmanlaatukartan avulla ilmanlaatua voi tarkkailla reaalitilanteessa, ja kartan avulla voi tarkkailla myös ennusteita lähitunneille", Manninen vinkkaa.

Pääkaupunkiseudulla liikenne ja sen pienhiukkaset vaikuttavat eniten ilmanlaatuun.

"Kaupunkilaiset voivat vähentää päästöjä valitsemalla kävelyn, pyöräilyn tai joukkoliikenteen autoilun sijaan. Autoilijan kannattaa suosia vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja mieluiten kitkarenkaita", Manninen kertoo.

Helsingissä ilmanlaadun lakisääteiset EU:n raja-arvot eivät ole ylittyneet useampaan vuoteen. WHO:n ohjearvoihin Helsingin ja pääkaupunkiseudun kaupunki-ilman laatu ei sen sijaan yllä. Siksi puhtaamman ilman puolesta on tehtävä töitä myös jatkossa.

"Terveellistä pitoisuutta ilmansaasteille ei ole. Helsingissä vilkasliikenteisessä ympäristössä ohjearvot ovat keskimäärin kaksinkertaiset WHO:n ohjearvoihin verrattuna", Manninen sanoo.

Yleisimmät ilmanlaadun heikentäjät

  • Hengitysilmassa olevat typenoksidit ovat peräisin liikenteen, erityisesti dieselautojen ja raskaan liikenteen, päästöistä. Eniten terveyshaittoja aiheuttaa typpidioksidi.
  • Hengitettävät hiukkaset ovat suurimmaksi osaksi liikenteen nostattamaa katupölyä, joka voi aiheuttaa haittaa terveydelle.
  •  Pienhiukkasia syntyy pääasiassa liikenteen ja puunpolton päästöistä ja niitä kulkeutuu pääkaupunkiseudulle maan rajojen ulkopuolelta. Pienhiukkasia pidetään erityisen haitallisina terveydelle.
  • Ilmavirtaukset tuovat otsonia muualta Euroopasta, mikä nostaa Suomen otsonipitoisuuksia selvästi. Otsoni voi aiheuttaa ärsytysoireita silmien, nenän ja kurkun limakalvoissa.
  • Tarkkaile ilmanlaatua verkossa
  • HSY päivittää myös joka aamu verkkosivuilleen ja Twitteriin ilmanlaadun tilannekuvauksen. @hsy_ilmanlaatu