Hekalla käynnistyi vuonna 2020 HELENA-hanke, jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja peruskorjattavien talojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Osana hanketta haimme alkuvuodesta yrityksiä mukaan luomaan uusia innovatiivisia vähähiilisiä rakennus- ja asumisratkaisuja Hekalle.    

Innovaatio-ohjelman kautta saimme paljon hyviä hakemuksia sekä Suomesta että ulkomailta. Mukaan valittujen yhdeksän yrityksen energiatehokkuusratkaisuja ja niiden yhdistelmiä testataan Hekalla vuoden 2022 aikana. Mukana on uudenlaisia menetelmiä rakennusten energiatehokkuuspotentiaalin tunnistamiseen sekä energiansäästöön, asumismukavuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen tähtääviä ratkaisuja.    

Jenni Venäläinen
Hekan energiapäällikkö Jenni Venäläinen.

”Esimerkiksi yksi ratkaisuista yhdistää lämpöpumpun kaukolämpöön uudella kytkentätavalla, joka ei heikennä kaukolämmön jäähtymää. Kokonaisuudessa on mukana myös aurinkosähköpaneelien ja aurinkolämpökeräimien yhdistelmä, älykäs lämmityksenohjaus sekä sähkön ja lämmön kysyntäjousto”, hankkeen projektipäällikkö ja Hekan energiapäällikkö Jenni Venäläinen kertoo.   

Lue lisää mukaan valituista yrityksistä (sivu on englanniksi).