Tutustu vuosittaisiin jätehuollon sekä veden ja energian kulutuksen lukuihimme. 

Ympäristötunnuslukuja 2019

Jätteet 

  • sekajätteiden laskennallinen määrä väheni 1 550 000 kg
  • muovipakkauksia kerättiin laskennallisesti 580 000 kg. 

Energia ja vesi

  • kaukolämmön energiankulutus laski 0,63 %
  • sähkönkulutus laski 1,16 %
  • vedenkulutus laski 2,41 %.


Ympäristötunnuslukuja 2020

Jätteet

  • sekajätteiden laskennallinen määrä kasvoi 84 700 kg
  • muovipakkauksia kerättiin laskennallisesti 622 000 kg.

Energia ja vesi

  • kaukolämmön energiankulutus laski 0,30 %
  • sähkönkulutus laski 5,8 %
  • vedenkulutus nousi 4,1 %.