Hekan ympäristöpolitiikka kertoo ympäristötyömme tavoitteet. Ympäristöohjelmaamme toteutamme osana Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää.  

Hekan ympäristötoiminnan tavoitteet kattavat sekä omasta toiminnasta että asukkaiden ja yhteistyökumppanien toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset:

  • Parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta ja toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaa.  
  • Hankintapäätöksissä painotamme hankittavan tuotteen, palvelun tai järjestelmän ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia. 
  • Parannamme jätteiden kierrätysastetta tekemällä lajittelusta asukkaillemme mahdollisimman luontevaa ja helppoa. Omasta toiminnastamme syntyvät jätteet lajittelemme tarkasti.  
  • Ohjaamme yhteistyökumppaneitamme toimimaan ympäristöperiaatteidemme mukaisesti.
  • Seuraamme ympäristötyömme edistymistä ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Yllä esitetty ympäristöpolitiikkamme kertoo ympäristötyömme tavoitteet. Hekan hallitus hyväksyi ympäristöpolitiikan 13.6.2018. Samalla hyväksyttiin ympäristöohjelma kaudelle 2018-2020, jota aloimme toteuttaa osana Ekokompassi -ympäristöjärjestelmää

Uusi ympäristöohjelma kaudelle 2021-2023 hyväksyttiin Hekan hallituksessa 16.12.2020. Tutustu ympäristöohjelmaan (pdf).