Hekan ympäristötoiminnan tavoitteet kattavat sekä omasta toiminnasta että asukkaiden ja yhteistyökumppanien toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset:

  • Parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta ja toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaa.  
  • Hankintapäätöksissä painotamme hankittavan tuotteen, palvelun tai järjestelmän ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia. 
  • Parannamme jätteiden kierrätysastetta tekemällä lajittelusta asukkaillemme mahdollisimman luontevaa ja helppoa. Omasta toiminnastamme syntyvät jätteet lajittelemme tarkasti.  
  • Ohjaamme yhteistyökumppaneitamme toimimaan ympäristöperiaatteidemme mukaisesti.
  • Seuraamme ympäristötyömme edistymistä ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Yllä esitetty ympäristöpolitiikkamme kertoo ympäristötyömme tavoitteet. Hekan hallitus hyväksyi ympäristöpolitiikan 13.6.2018. Samalla hyväksyttiin ympäristöohjelmamme, jota toteutamme osana Ekokompassi -ympäristöjärjestelmää

Ympäristötunnuslukuja 2019

Jätteet 

  • sekajätteiden laskennallinen määrä väheni 1 550 000 kg
  • muovipakkauksia kerättiin laskennallisesti 580 000 kg. 

Energia ja vesi

  • kaukolämmön energiankulutus laski 0,63 %
  • sähkönkulutus laski 1,16 %
  • vedenkulutus laski 2,41 %.