Hekan ympäristötoiminnan tavoitteet kattavat sekä omasta toiminnasta että asukkaiden ja yhteistyökumppanien toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset:

  • Parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta ja toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaa.  
  • Hankintapäätöksissä painotamme hankittavan tuotteen, palvelun tai järjestelmän ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia. 
  • Parannamme jätteiden kierrätysastetta tekemällä lajittelusta asukkaillemme mahdollisimman luontevaa ja helppoa. Omasta toiminnastamme syntyvät jätteet lajittelemme tarkasti.  
  • Ohjaamme yhteistyökumppaneitamme toimimaan ympäristöperiaatteidemme mukaisesti.
  • Seuraamme ympäristötyömme edistymistä ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Yllä esitetty ympäristöpolitiikkamme kertoo ympäristötyömme tavoitteet. Hekan hallitus hyväksyi ympäristöpolitiikan 13.6.2018. Samalla hyväksyttiin ympäristöohjelmamme, jota toteutamme osana Ekokompassi -ympäristöjärjestelmää

Ympäristötunnuslukuja 2018

 

Jätteet 

  • sekajätteiden laskennallinen määrä väheni 860 000 kg
  • muovipakkausten keräys aloitettiin 80 %:ssa kohteistamme, ja niitä kerättiin laskennallisesti 370 000 kg 

Energia ja vesi

  • kaukolämmön energiankulutus laski 4,6 %
  • sähkönkulutus laski 1 %
  • vedenkulutus laski 0,4 %