Strategiamme ytimessä on tarjota asukkaillemme kohtuuhintainen, laadukas ja turvallinen koti.

 

Keskeiset strategiset tavoitteemme vuosille 20222025 ovat:

  • Kohtuuhintaisuus
  • Yhdenmukaisuus ja tehokas toiminta
  • Tyytyväiset asukkaat
  • Vastuullisuus
  • Haluttu työpaikka.

Visiomme on tuottaa asumisen parasta arkea. Olemme vuokra-asumisen vaikuttavin toimija.

Arvioimme jatkuvasti toimintaamme taloudellisuuden ja tehokkuuden sekä riskienhallinnan näkökulmasta, jotta Hekalla asuminen on jatkossakin kohtuuhintaista. Panostamme palvelujen toimivuuteen, asukastoiminnan kehittämiseen sekä asukkaiden uudenlaiseen osallistamiseen muun muassa digitaalisten palveluiden avulla. 

Vastuullisuus näkyy toiminnassamme kaikilla osa-alueilla. Ympäristötyömme on jatkuvasti kehittyvää ja mitattua. Hekalle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena esimerkillisestä ympäristöasioiden hoitamisesta, ja sen linjauksia noudatamme tarkasti. Olemme sitoutuneita parantamaan kiinteistöjemme energiataloutta sekä korjaamisessa että uudistuotannossa. Toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa muun muassa uusiutuvan energian hyödyntämisen ratkaisuin.

Työyhteisö on tärkein voimavaramme, joten panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Meille on tärkeää, että osaava henkilökuntamme voi hyvin ja on itselleen sopivassa tehtävässä, ja että olemme haluttu työpaikka.

Strategiakuvassamme kiteytyy oleellinen: toteutamme asumisen parasta arkea kaikissa vuokrakodeissamme. 

Piirroskuva, jossa kaupunkimaisema ja ihmisiä sekä Hekan strategiasta poimittuja tavoitteita ja arvolauseita.

Asiasanat