Hekan strategia vuosille 2019-2021.

Hekan strategian ytimessä on tarjota asukkailleen kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea. 

Arvioimme jatkuvasti toimintaamme taloudellisuuden ja tehokkuuden sekä riskienhallinnan näkökulmasta, jotta Hekalla asuminen on jatkossakin kohtuuhintaista. Panostamme palvelujen toimivuuteen, asukastoiminnan kehittämiseen sekä asukkaiden uudenlaiseen osallistamiseen, muun muassa digitaalisten palveluiden avulla. 

Vastuullisuus näkyy toiminnassamme kaikilla osa-alueilla. Ympäristötyömme on jatkuvasti kehittyvää ja mitattua. Hekalle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena esimerkillisestä ympäristöasioiden hoitamisesta, ja sen linjauksia noudatamme tarkasti. Olemme sitoutuneita parantamaan kiinteistöjemme energiataloutta sekä korjaamisessa että uudistuotannossa. Toteutamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa muun muassa uusiutuvan energian hyödyntämisen ratkaisuin.

Strategiakuvassamme kiteytyy oleellinen: toteutamme asumisen parasta arkea kaikissa vuokrakodeissamme. 

Asiasanat