Kohtuuhintainen ja pysyvä koti tuo turvaa pandemian keskellä. Hekalla mahdollistimme viime vuonna kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista asumista lähes 100 000 helsinkiläiselle. Haluamme luoda hyvää myös huomiselle. Asuntokantamme kasvaa sadoilla uusilla asunnoilla vuosittain ja vanhoja korjaamme suunnitelmallisesti. Panostamme kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattamiseen ja toimintamme vastuullisuuteen. Valjastimme myös asukkaamme mukaan ympäristötyöhön uudella digitaalisella asukastoiminnalla. 

 

Vuosi 2020 käynnistyi Hekalla uudella rakenteella, kun viisi alueyhtiötämme fuusioituivat emoyhtiöön edellisen vuoden päätteeksi. Yhtiörakenteen muutos vaikutti toimintaamme ja asukkaidemme asumiseen kodeissaan vain vähän. Viisi aluetoimistoamme jatkavat alueyhtiöiden työtä kohteidemme huollon ja isännöinnin sekä asiakaspalvelun parissa.

Koronavirus väritti vahvasti viime vuotta. Päätöksiä muun muassa toimistohenkilökunnan etätöihin siirtymisestä sekä asiakaspalvelupisteiden ja kiinteistöjen yleisten tilojen sulkemisesta tehtiin ripeästi, viranomaisten ja Helsingin kaupungin linjauksia noudattaen, asukkaidemme ja henkilökuntamme terveyden turvaamiseksi. Loppujen lopuksi toimintaamme aiheutui häiriötä melko vähän. 

Heka ja Helsinki kasvavat rintarinnan 

Poikkeuksellisen vuoden keskelle osui Hekan merkittävä virstanpylväs. Asuntokantamme ylitti 50 000 rajan Laajasalon Kruunuvuorenrantaan valmistuneen uudiskohteen myötä. Uuden kymppitonnin ylitys muistutti siitä, että poikkeuksellisessakin ajassa työmme helsinkiläisten vuokrakotien tarjoajana jatkuu. Hekalle valmistui viime vuonna yli 700 uutta asuntoa eri puolille Helsinkiä, ja peruskorjaus saatiin päätökseen noin 600 asunnossa. 

Helsingissä on iso tarve kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle, ja tähän tarpeeseen vastaamme tulevinakin vuosina. Viime vuonna aloitimme neljä uudisrakennushanketta, joihin valmistuu hieman yli 400 asuntoa. Vuoden lopussa keskeneräisenä oli 14 uudisrakennushanketta, joihin valmistuu yhteensä lähes 1500 uutta Hekan asuntoa. Olemme siis tiiviisti mukana rakentamassa Helsingin kasvua. 

Kodin merkitys korostui

Kohtuuhintaisuus on yksi keskeisistä strategisista tavoitteistamme. Keskineliövuokramme vuonna 2020 oli 11,83 euroa kuukaudessa, kun markkinavuokrat Helsingissä olivat keskimäärin 21,50 euroa kuukaudessa neliöltä. Keskivuokramme oli siten 45 prosenttia alle Helsingin yleisen vuokratason.

Pitkän pandemian keskellä kohtuuhintainen ja pysyvä koti tuo turvaa. Asukkaamme arvostavat palvelujamme sekä kohtuuhintaista ja vakituista kotia Hekalla: Asukastyytyväisyyskyselyssämme vastaajien halukkuus suositella Hekalla asumista on edelleen huippuluokkaa. Asukaskokemus on hyvä jokaisella alueella, ja aluetoimistojen väliset erot ovat pieniä. 

Hiilineutraalia Helsinkiä rakentamassa

Helsingissä runsas puolet päästöistä syntyy rakennusten lämmittämisestä. Suurena kiinteistönomistajana olemme tärkeässä roolissa, kun Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Peruskorjaushankkeissamme tavoittelemme merkittävää parannusta rakentamisvuoden energiatehokkuuteen. Loppuvuodesta käynnistimme asuinrakennusten energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämisen parantamiseen tähtäävän, EU:n ELENA-rahoitusta saavan hankkeen. Aurinkopaneelit ovat jo yleinen näky kohteidemme katoilla, ja kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan myös muun muassa poistoilmalämpöpumpuilla.  

Sähköautoilijoille on latauspisteitä kohteissamme jo yli sata. Hankimme nyt ainoastaan uusituvilla energianlähteillä tuotettua kiinteistösähköä, ja huomioimme muissakin hankinnoissamme ympäristökriteerit aiempaa tarkemmin.

Kannustamme asukkaitammekin mukaan ympäristötyöhön, ja kehitimme siihen työkaluksi ympäristöystävälliseen asumiseen haastavan Ekoekspertti-sovelluksen. Sovellus on otettu innolla vastaan, ja suunnittelemme tämän uuden digitaalisen osallistumisen muodon laajentamista muuhunkin asukastoimintaamme. 

Yhteistyöllä syntyy asumisen parasta arkea 

Alkuvuodesta käynnistimme yhtiön uuden strategian valmistelun yhdessä asukkaiden edustajien kanssa. Jatkamme ympäristöohjelmamme toteuttamista, ja tarkastelemme vastuullisuutta toimintamme muillakin osa-alueilla. Aloitimme vastuullisuusohjelman laatimisen alkuvuodesta, ja tarkoituksemme on tänä vuonna aloittaa myös vastuullisuusraportointi. Erilaiset järjestelmähankkeet, joista mittavimpana vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmä, tulevat valmistuttuaan sujuvoittamaan henkilökuntamme työtä ja siten myös asukkaidemme asioimista kanssamme. 

Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö.

Hekalla työskenteli vuoden lopussa yhteensä 670 kiinteistöalan ja hallinnon ammattilaista. Henkilöstömäärämme on hienoisessa kasvussa, johtuen etenkin ulkoistetun siivouksen siirtämisestä oman henkilökunnan hoidettavaksi. Henkilökuntamme viihtyy Hekalla hyvin. Henkilöstökyselymme jo ennestään korkeat tulokset paranivat alkuvuodesta 2021 tehdyssä kyselyssä kaikissa vertailtavissa olevissa osa-alueissa. 

Kiitän henkilökuntaamme, asukkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimivasta yhteistyöstä sekä mukautumisesta poikkeuksellisen ajan vaatimuksiin. Sekä asuminen että sen puitteiden luominen ovat vahvasti sosiaalista toimintaa. Vuonna 2020 omaksuimme vuorovaikutukseen uusia tapoja turvaväleineen ja etäyhteyksineen, ja monet niistä ovat varmasti tulleet jäädäkseen. Pian voimme taas kohdata toisiamme myös kasvotusten ja isommissa seurueissa työpaikoilla, kerhohuoneissa ja kotipihoilla.

Jaana Närö, toimitusjohtaja