Käytämme hankinnoissamme sähköistä kilpailutusjärjestelmää.

Julkaisemme kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset HILMAssa. Hankinnan ennakoitu arvo määrittelee, julkaisemmeko hankintailmoituksen kansallisena vai EU-tasolla.

Voit tutustua käynnissä oleviin kilpailutuksiimme tarjouspalvelussa.

Asiasanat