Hekan hankintoja johdetaan kategoriakohtaisesti. Käytössä on neljä hankintakategoriaa.

Me Hekassa johdamme hankintojamme kategoriakohtaisesti.

Hankintakategoria on tuotteiden ja palveluiden joukko, jolla on yhdistäviä tekijöitä. Hankintakategorioiden kautta yhtenäistämme toimintamalleja, hankinnoissa käytettäviä asiakirjoja ja käytäntöjä kyseisen kategorian sisällä.

Käytössämme on neljä hankintakategoriaa:

  • Rakennusten korjaus
  • Rakennusten ylläpito
  • Uudisrakentaminen ja peruskorjaus
  • Liiketoiminnan palvelut
     

Jokaisella kategoriatiimillä on oma kategoriavastaava, joka vastaa kategoriatiimin toiminnasta. 

Hankintojen vastuujohtaja Hekassa on lakiasiainjohtaja. Hankintojen johtamisessa tukena on hankintojen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on edistää hankintasuunnittelua, arvioida asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä myötävaikuttaa hankintojen kehittämiseen. Ohjausryhmän jäseninä ovat kategoriavastaavat sekä kaksi aluejohtajaa, sihteerinä hankinta-asiantuntija.

Asiasanat