Hekan hallitus ohjaa osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimintaa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus

Hekan hallituksessa on seitsemän jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hekan hallituksen puheenjohtajana toimii 29.4.2022 lähtien Kokoomuksen Harry Bogomoloff

Hekan hallituksen jäsenistä kaksi on Helsingin kaupungin viranhaltijoita, kolme on luottamushenkilötaustaisia ja kaksi on asukkaiden esittämiä. Asukkaiden esitykset Hekan hallituksen asukasjäseniksi on tehty Hekan vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti. Hekan hallituksen kahdesta varajäsenestä toinen on Helsingin kaupungin viranhaltija ja toinen asukkaiden esittämä.

Esitykset hallituksen jäseniksi käsitellään Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostossa, joka ohjaa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöiden toimintaa. Konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan hallituksen jäsenet. Hekan yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Hekan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta ja kestää kahden vuoden päästä valinnasta pidettävään yhtiökokoukseen asti.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat:​

 • puheenjohtaja Harry Bogomoloff, luottamushenkilö (kok.)
 • varsinainen jäsen Reeta Niemisvirta, luottamushenkilö (kok.)
 • varsinainen jäsen Jessica Karhu, luottamushenkilö (vihr.)
 • varsinainen jäsen Tuula Saxholm, kaupungin viranhaltija, rahoitusjohtaja
 • varsinainen jäsen Hanna Dhalmann, kaupungin viranhaltija, asunto-ohjelmapäällikkö
 • varsinainen jäsen Sebastian Franckenhaeuser, asukkaiden edustaja
 • varsinainen jäsen Pirjo Salo, asukkaiden edustaja
 • varajäsen Kari Pudas, kaupungin viranhaltija
 • varajäsen Marko Ekqvist, asukkaiden edustaja.

Hallituksen kokousajankohdat

Hekan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Kokousajankohdat vuonna 2022 ovat:

 • 26.1.2022
 • 23.2.2022
 • 16.3.2022
 • 27.4.2022
 • 25.5.2022
 • 22.6.2022
 • 17.8.2022
 • 7.9.2022
 • 5.10.2022
 • 9.11.2022
 • 14.12.2022

Päätöstiedotteet

Jokaisesta kokouksesta julkaistaan päätöstiedote tällä sivulla.