Helsingin kaupungin asunnoilla (Heka) on viisi aluetoimistoa eri puolilla Helsinkiä sekä pääkonttori Viipurinkadulla. Aiemmin toimineet alueyhtiöt sulautuivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2019.

Pääkonttori ohjaa aluetoimistojen toimintaa sekä vastaa ARA-vuokratalojen pääomatalouden hallinnasta ja suunnittelusta. Aluetoimistot vastaavat kohteiden isännöinnistä, huollosta ja asukkaiden palveluista.

Hekan organisaatio

Organisaatio