Hekalle kehitetään parhaillaan asukastoiminnan mobiilisovellusta, joka helpottaa asukatoimijoiden ja asukkaiden välistä viestintää. Sovelluksesta tulee tavallaan taskussa kulkeva oman kotitalon ilmoitustaulu, josta löytyy näppärästi kaikki tärkeä oman talon tieto. Sovelluksessa voi suunnitella esimerkiksi yhteisiä talkoita tai syysjuhlia ja pohtia, mitä kukkia hankitaan pihalle kesäksi.

Sovelluksen kehittäminen alkoi syksyllä 2021. Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa. Sovelluksen kehittämiseen on saatu rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. 

Ekoekspertti-toiminta siirtyy osaksi asukastoiminnan sovellusta, kun sovellus julkaistaan.

Tällä seurantasivulla kerrotaan, miten sovelluksen kehittäminen etenee. Hekalla sovelluksen kehittämisestä vastaa projektikoordinaattori Nina Korppas.

Syksy 2022

Syksyllä 2022 kehitystyöhön otettiin mukaan lisää Hekan asukkaita: pilotteihin valittiin talotoimikuntatestaajia. Asukastestaajia rekrytoitiin Hekan verkkosivuilla, somessa, Hima-lehdessä ja Hyyryläispäivissä. Yhteensä mukaan ilmoittautui 83 asukasta. Hyyryläispäivillä järjestettiin myös äänestys sovelluksen nimestä, johon saatiin runsaasti vastauksia.

Syksyllä alkoi myös sisältöjen vienti sovellukseen ja teknisten ominaisuuksien hiomista jatkettiin.

Lokakuussa järjestettiin infotilaisuudet asukastestaajille. Infotilaisuuksia oli viisi kappaletta ja ne olivat kaikki samansisältöisiä. Infotilaisuuksien jälkeen aloitettiin sovelluksen asukastestaukset, jotka jatkuvat 6.11 asti.

Kevät 2022

Kevään aikana asukastyöryhmät kokoontuivat useamman kerran. Ryhmien kanssa keskusteltiin muun muassa ns. riviasukkaiden toiveista, talotoimikuntien tarpeista, tehdyistä suunnitelmaluonnoksia ja keväällä järjestetyn palvelumuotoilu tuloksista.

Sovelluksen tekniikkaa ja sisältöjä alettiin hahmottelemaan yhdessä teknisen yhteistyökumppanin Kisko Labs Oy:n kanssa.

Kevään aikana Hekalla sisäisesti pohdittiin myös sovelluksenroolia ja suhdetta Hekan muihin viestintäkanaviin. Sovellusta esiteltiin muun muassa Kova-päivillä, Hekan sisäisissä infotilaisuuksissa ja vuokra-asuntoimijoiden tapaamisissa.

Syksy 2021

Sovelluksen suunnittelu ja kehittäminen alkoi syksyllä 2021. Aluksi sovelluksen sisältöjä ja toimintoja kartoitettiin Hekan sisäisissä työryhmissä. Sovelluksen kehittämiseen osallistuu myös muita kotimaisia vuokra-asuntotoimijoita, joita tavattiin.

Myös asukkaat pääsivät mukaan kehittämiseen jo aikaisessa vaiheessa: asukkaita rekrytoitiin mukaan suunnittelu- ja kehitysryhmiin esim. 4.10. seminaarissa, Hima-lehdessä, somekanavissa ja talotoimikuntien kokouksissa. Mukaan ilmoittautui yli 40 asukasta. Mukaan ilmoittautuneista asukkaista muodostettiin neljä asukastyöryhmää, jotka kokoontuivat ensimmäisen kerran 13. ja 20.12.21.

Asiasanat