Pyrimme pitämään asuntomme kunnossa suunnitelmallisilla sekä tarvittaessa tehtävillä korjauksilla. Taloihin voidaan tehdä eri laajuisia, talon osaa tai koko talon kattavia korjauksia. 

Peruskorjaamme asuntojamme pitkälti yli sadalla miljoonalla eurolla vuosittain. Vuonna 2022 Hekalla valmistui neljä peruskorjaushanketta. Vuonna 2023 laajoja peruskorjaushankkeita alkaa kahdeksan. 

Näin peruskorjauksien suunnittelu Hekalla etenee

Korjausajankohtia selvitetään pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien yhteydessä, ja suunnitelmista käydään keskustelua talotoimikuntien kanssa. Tällä hetkellä peruskorjataan erityisesti 1980-luvulla valmistuneita taloja. Peruskorjaushankkeiden rakennuttajana on Helsingin kaupungin Asuntotuotanto joka vastaa korjausprosessin läpiviemisestä (muun muassa suunnittelun ja rakentamisurakoiden kilpailuttamisesta sekä urakoiden töiden valvonnasta).

Jokainen peruskorjaus alkaa tarveselvityksestä. Sen yhteydessä talolle teetetään kuntotutkimuksia, joissa arvioidaan talon rakenteiden ja teknisten järjestelmien kuntoa. Jos korjaustarvetta ilmenee, tehdään ensin hankesuunnitelma ja sen jälkeen varsinaiset suunnitelmat, joiden perusteella käydään urakkakilpailu. Kaikki Hekan urakat kilpailutetaan julkisina hankintoina. Hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaihe kilpailutuksineen kestävät yleensä yhteensä noin kaksi vuotta, mutta joskus pidempäänkin.

Suurissa kohteissa peruskorjaukset jaetaan usein kahteen tai useampaankin osaan. 

Peruskorjauksen tarkoitus on pidentää talon käyttöikää. Peruskorjauksessa voidaan esimerkiksi uusia talon putkisto, viemärit, sähköt ja ilmanvaihto. Vaihtoon voivat mennä myös keittiöt, kylpyhuoneet tai asunnon muut pinnat ja kalusteet. Peruskorjauksen yhteydessä voidaan myös rakentaa taloihin hissit tai uusia vanhat hissit nykypäivän vaatimuksien mukaisiksi. Nykyään peruskorjausten yhteydessä asuntoihin asennetaan aina huoneistokohtaiset vesimittarit eli peruskorjatuissa kohteissa asukkaita laskutetaan vedestä todellisen kulutuksen mukaisesti.

Näin asukas saa tietoa asuinkohteensa korjaustilanteesta

Hekan aluetoimistot tiedottavat asukkaita tulevista korjauksista hyvissä ajoin.

Peruskorjauksissa on aina mukana asukasedustaja. Korjauksen ajan asukasedustaja toimii linkkinä asukkaiden ja urakoitsijan välillä ja tiedottaa omalta osaltaan asukkaita ja talotoimikuntaa hankkeen etenemisestä.  

Oman asuintalosi mahdollisista korjaussuunnitelmista saat tietoa kohteesi talotoimikunnalta. 

Asuminen on turvattua peruskorjauksen aikana

Järjestämme peruskorjauksen ajaksi asukkaillemme väistöasunnon. Ilmoitamme tulevasta remontista asukkaalle noin puoli vuotta ennen muuttopäivää ja irtisanomme nykyisen asunnon vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen irtisanominen ei kuitenkaan tarkoita, että asuminen Hekalla päättyisi. Kysymme samalla asukkaiden väistöasunnon tarpeista. Kerromme asukkaille tulevista väistöasunnoista ja arvioidusta väistöasumisajasta hyvissä ajoin ennen muuttopäivää. Muuttava asukas allekirjoittaa väistöasuntoon toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. Asukas voi halutessaan joko palata vanhaan asuntoon korjauksen valmistuttua tai jäädä pysyvästi väistöasuntoonsa. 

Kaikki Hekan peruskorjatut kohteet, joiden peruskorjaus on alkanut toukokuun 2016 jälkeen, ovat kokonaan savuttomia. Tupakointi on kielletty asunnon sisätiloissa, asuntoon kuuluvilla parvekkeilla ja ulkotiloissa sekä yhteisissä tiloissa. Myös sähkötupakointi on näissä taloissa kielletty. Tupakointikielto sisältyy myös väistöasunnosta palaavien vuokrasopimuksiin.

Korjaamalla energiatehokkaampia rakennuksia

Hekan korjauspolitiikan mukaisesti peruskorjaushankkeissa on tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen: kerrostalokohteissa vähintään 32 prosenttia ja rivitalokohteissa 36 prosenttia rakentamisvuoden energiatehokkuuteen (e-lukuun) verrattuna. 

Hekalla on käynnissä EU-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on vähentää Hekan laajojen peruskorjauskohteiden energiankulutusta noin 40 prosenttia kohteelle teetettävän monitavoiteoptimoinnin avulla. Lue lisää Hekan HELENA-hankkeesta. 

Peruskorjaus vai purkaminen?

Joidenkin käyttöikänsä päähän tulleiden rakennusten kohdalla päädytään eri vaihtoehtojen kustannuslaskennan ja perusteellisen harkinnan jälkeen peruskorjaamisen sijaan purkamaan rakennus ja rakentamaan sen tilalle uudiskohde. Uudisrakentamisella purettavan talon tilalle saadaan usein enemmän asuntoja ja tehokkaampaa tilankäyttöä.

Valmistunut purkavan saneerauksen kohde: Jakomäentie 4

Käynnissä oleva purkava saneeraus: Kauppakartanonkatu 16

Tutustu peruskorjattuihin kohteisiimme

Julkaisemme esittelyvideon valtaosasta peruskorjauksesta valmistuvista kohteistamme. Kaikki kohde-esittelyvideomme voit katso Hekan YouTube-kanavalta.

Muut korjaukset

Teemme taloissamme myös tarvittaessa erilaisia pienempiä korjauksia. Asukkaan vaihtuessa asuntoon voidaan tehdä niin sanottu muuttokorjaus. Sen tarve selvitetään asunnontarkastuksessa, joka tehdään vuokrasopimuksen päättymisen yhteydessä. Asuntoja joudutaan toisinaan korjaamaan myös asukkaan huolimattomuudesta, asunnon virheellisestä käsittelystä tai hoidon laiminlyönnistä johtuvien vikojen vuoksi. Tällaisessa tapauksessa Heka veloittaa vuokralaiselta korvauksen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista. 

Mitä kauemmin asunnossa asutaan, sitä enemmän normaalia kulumista asunnolle aiheutuu. Jos jokin kohta asunnossa hajoaa normaalin kulumisen seurauksena, Heka korjaa tai korjauttaa sen puolestasi.

Teemme tarvittaessa harkinnan mukaan myös pienempiä korjauksia ja huoltotöitä, kuten yhteisten saunojen, pesutilojen ja pesuloiden korjauksia sekä pihojen kunnostuksia.

Asukas voi tehdä asunnossaan myös itse pientä pintaremonttia Hekan luvalla.