Hae vapautuvaa Heka-asuntoa tai etsi asunnonvaihtokumppania.

Joskus voi tulla tarve vaihtaa nykyisestä asunnosta sellaiseen, joka vastaa kooltaan, varusteluiltaan tai sijainniltaan muuttuneen elämäntilanteen tarpeisiin. Voit hakea vaihtoa vapautuviin Heka-asuntoihin tai etsiä asunnonvaihtokumppania, jonka kanssa vaihtaa asuntoja päikseen.

Vuokra-asunnon haku tekee asukasvalinnan 

Helsingin kaupungin Vuokra-asuntojen haku valitsee asukkaat Hekan asuntoihin. Myös vaihtoa Hekan asunnosta toiseen hakevat jättävät asunnonvaihtohakemukset sinne.

Hekan aluetoimistot eivät käsittele asunnonvaihtohakemuksia tai tee päätöksiä asunnonvaihdoista. Hekan asuntoihin ei ole tulorajoja, mutta hakijoiden tulot vaikuttavat edelleen asukaspäätöksiä ohjaavaan tarveharkintaan.

Asunnonvaihdon edellytykset

Jos asumistarpeesi on muuttunut ja olet asunut vähintään vuoden Hekan asunnossa, voit hakea vaihtoa toiseen asuntoon.

 • Sinulla on perusteltu tarve vaihtoasunnolle. Voit hakea vaihtoa esimerkiksi perhekoon muuttuessa, taloudellisissa vaikeuksissa tai terveydellisistä syistä.
 • Olet päävuokralainen ja olet ennen vaihdon hakemista asunut nykyisessä Heka-asunnossasi vähintään vuoden. Asumisaika lasketaan vuokrasopimuksen alkamispäivästä.
 • Sinulla on toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus Hekan asuntoon.
 • Sinua ei ole hakemuksen jättämistä edeltävän vuoden aikana kirjallisesti varoitettu järjestysmääräysten rikkomisesta tai häiritsevästä asumisesta.
 • Sinulla ei ole maksamattomia vuokria.
 • Vuokranantajalla ei ole sinua kohtaan muita taloudellisia vaatimuksia.
 • Nykyisen asuntosi kunnossa ei ole huomauttamista.
 • Asunnonvaihtajille tehdään tulotarkistus. Asunnonvaihdolle ei ole tulorajoja, mutta tulot vaikuttavat vaihtopäätöksiä ohjaavaan tarveharkintaan. Tuloilla ei ole vaikutusta keskinäisiin vaihtoihin.
 • Asunnonhakijoita koskevat varallisuusrajat eivät koske asunnonvaihtajia.

Kun haluat vaihtaa asuntoa Hekan sisällä, toimi näin

 • Voit hakea asunnonvaihtoa suoraan Vuokra-asunnon hausta vapautuvaan Heka-asuntoon.
 • Voit etsiä vaihtoasuntoa tai -kumppania itse Asunnonvaihtopörssistä. Jos löydät kumppanin keskinäiseen asunnonvaihtoon, laittakaa hakemus vaihdon hyväksymisestä Stadin asunnoille.

Voit myös hakea vaihtoa vapautuvaan Heka-asuntoon suoraan Vuokra-asunnon haun kautta ja samanaikaisesti etsiä omatoimisesti vaihtokumppania Asunnonvaihtopörssistä. Hakemus on voimassa kolme kuukautta kerrallaan ja voit uusia sen, jos asunnonvaihtotarpeesi jatkuu. Jos sähköinen asiointi ei onnistu, voit hakea vaihtoasuntoa myös asioimalla Vuokra-asunnon haun asiakaspalvelussa.

Tilaa lausunto asunnonvaihtoa varten, kun olet saanut alustavan vaihtoasuntotarjouksen

Asunnonvaihdoissa tarvittavaa lausuntoa asunnonvaihtoa varten ei hankita vielä hakuvaiheessa. Tilaa lausunto asunnonvaihtoa varten vasta sen jälkeen, kun asunnonvaihto näyttää toteutuvan. Ohjeet lausunnon tilaamiseen lähetetään alustavan asuntotarjouksen mukana. Näin toimitaan riippumatta siitä, onko kyseessä keskinäinen vaihto, vaihto uudiskohteeseen vai vaihto vapautuvaan asuntoon.

Alustavan tarjouksen saamisen jälkeen sekä tarjouksen saaneen asukkaan että Hekan henkilökunnan pitää toimia ripeästi. Asukkaan pitää tilata lausunto viipymättä tarjouksen tulemisen jälkeen. Hekan pitää tehdä asunnontarkastus ja varsinainen lausunto pikaisesti, jotta valmis lausunto voidaan toimittaa asuntopalveluille kolmen arkipäivän sisällä tarjouksen saapumisesta. Tarkastuksen tekemiseen sekä lausunnon kirjoittamiseen ja eteenpäin toimittamiseen kuluu yleensä useampi työpäivä.

Jos asuntotarkastuksissa huomataan, että asunnon kunnossa on merkittävästi huomautettavaa, lausuntoa asunnonvaihtoa varten ei voida tehdä puoltavana. Se johtaa siihen, että asunnonvaihto ei onnistu. Siksi on tärkeää, että asukas pyrkisi itse hoitamaan mahdolliset asumisen aikana aiheuttamansa viat tai puutteet asunnossa kuntoon ennen tarkastusta. Oman asunnon kunnon tarkastamisen apuna kannattaa käyttää asunnon tarkistuslistaa.

Asunnon tarkistuslista Hekan asukkaille (pdf)

Lausunto asunnonvaihtoa varten on maksullinen ja voimassa vuoden ajan.

Vaihdosta sopiminen

Jos vaihto onnistuu, saat siitä tiedon ensisijaisesti sähköpostitse. Sinulle ilmoitetaan, milloin sinun on viimeistään tehtävä vuokrasopimus vaihtoasuntoosi. Sopimukset on tehtävä kuluvan kalenterikuukauden viimeiseen päivään mennessä.

Keskinäisessä vaihdossa suositellaan, että vaihtokumppanit tulevat yhtä aikaa paikalle aluetoimistoon, kun irtisanotaan nykyisiä vuokrasopimuksia ja allekirjoitetaan uusia. Tätä varten kannattaa varata aika asiakaspalvelusta. Vuokrasopimusten allekirjoittaminen voi olla mahdollista myös sähköisesti. Tarvittaessa sopimuksen osapuolta voi paikan päällä edustaa myös valtakirjalla. Irtisanomiset ja uudet sopimukset on tehtävä aluetoimistossa/-toimistoissa saman kalenterikuukauden aikana. Keskinäisissä vaihdoissa asuntoja ei remontoida vaihdon yhteydessä, vaan vaihtokumppanit vastaanottavat toistensa asunnot siinä kunnossa, jossa ne vaihtohetkellä ovat.

Kun vuokrasopimus vaihtoasuntoon on tehty, vaihtoa ei voi perua.