Hekalla alkoi syksyllä 2021 uudenlaisen asukasviestinnän digitaalisen alustan kehittäminen. Tarkoituksena on luoda Hekan, asukastoimijoiden ja asukkaiden väliselle viestinnälle uusi, mobiilisovelluksessa toimiva helppokäyttöinen kanava.  

Hekan tavoitteena on kehittää asukastoimintaa ketterämmäksi ja helposti lähestyttäväksi, jotta toimintaan saataisiin mukaan myös uusia asukkaita. Asukastoiminnan digitaalisen alusta vastaa tähän haasteeseen. Etenkin korona-aikana on huomattu, että osallistumisen tapoja voi ketteröittää ja joustavuutta lisätä. Tätä varten toiminnan digitalisointi on tärkeää. 

Nina Korppas.
Projektikoordinaattori Nina Korppas kehittää uudenlaista asukasviestinnän alustaa.

Tavoitteena on luoda eräänlainen asukkaiden mobiili-ilmoitustaulu ja palautekanava. Alustan kautta voi vaikkapa äänestää oman talon talkoopäivistä tai esittää asukaskokoukselle toiveita määrärahan käytöstä. Sovellus myös esimerkiksi muistuttaa oman talon tapahtumista ja tuo luettavaksi Hekan tiedotteita. Myös Ekoekspertti-toiminta jatkuu uudessa sovelluksessa. 

Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä asukkaiden kanssa. Projektin kehitysryhmässä on mukana yli 30 Hekan asukasta. Asukkaiden kehitysryhmät kokoontuvat teams-sovelluksen kautta. Palautetta kerätään myös kyselyin ja testaamalla sovellusta. Projektin edetessä pidetään webinaareja, jotka tallennetaan. Näin kaikilla ryhmän jäsenillä on mahdollisuus jossain muodossa saada mielipiteensä esille sekä seurata projektin etenemistä.  

Hekalla hanketta vetää projektikoordinaattori Nina Korppas

“Asukkaiden palaute kehitettävästä sovelluksesta sekä avoimesta prosessista kehitystyön osalta on ollut erittäin positiivista”, kommentoi Korppas asukkailta saamaansa palautetta. “Asukkaiden osallistuessa kehitystyöhön tiiviisti projektin kaikissa vaiheissa, saadaan aikaan parhaiten asukkaiden ja asukasaktiivien viestintätarpeita palveleva sovellus”  

Mobiilisovellusta pilotoidaan syksyllä 2022 ja valmis sovellus julkaistaan alkuvuodesta 2023. Sovellusta kehitetään Ekoekspertti-mobiilisovelluksen pohjalta ja rahoitusta on saatu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta.