Tutustu vuokranmaksua koskeviin ohjeisiimme. 

Eräpäivät

Maksa asunnon vuokra kuukausittain joka kuukauden neljänteen päivään mennessä. Jos neljäs päivä on viikonloppuna tai pyhäpäivänä, on eräpäivä siitä seuraava arkipäivä. Myös muiden mahdollisten maksujen, kuten autopaikan vuokran sekä sauna- ja pesulamaksun, eräpäivä on tavallisesti sama kuin asunnon vuokralla.

Maksutiedot

Vuokran ja muiden mahdollisten toistuvien maksujen maksua varten lähetämme vuosittain joulukuussa ohjeet seuraavan vuoden vuokrien maksamiselle. Ohjeista näet tilin, jolle vuokra tai muut maksut maksetaan, sekä viitenumerot. Jos sinulla on kysyttävää asumisen maksuista, ota yhteyttä Heka-alueyhtiösi toimistoon.

Maksamatta tai osin maksamatta jäänyt vuokra

Jos sinulla tilapäisiä vaikeuksia maksaa vuokraa, ota yhteyttä alueyhtiösi vuokrasihteeriin maksusopimuksen tekemiseksi. Jos vuokraa ei ole maksettu kokonaan tai osittain, vuokrasihteeri lähettää vuokralaiselle perintäkirjeen. Jos vuokra jätetään perintäkirjeistä huolimatta toistuvasti maksamatta, ryhdytään vuokraa perimään oikeudessa.

Asumistuki

Asumistukea voit hakea Kelasta, myös Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta. Kelan verkkosivuilla on laskuri, jolla voit arvioida, oletko oikeutettu asumistukeen. Jos saat asumistukea, se tulee ohjata maksettavaksi suoraan vuokranantajan eli Heka-alueyhtiön tilille. Alueyhtiö saa tarvittaessa antaa Kelalle ja sosiaaliviranomaisille tietoja vuokralaisen vuokranmaksusta.

Muut maksut

Tarkistathan asumiseesi liittyvien maksujen tili- ja viitenumerot tarkkaan. Esimerkiksi lisäavaimen tilaamisen maksu tai ovenavausmaksu maksetaan eri tilille kuin vuokra.

Emme vaadi asukkailtamme vuokravakuutta.