Askarruttaako jokin vuokralaisdemokratiassa tai asukastoiminnassa? Katso, löytyisikö pulmaasi ratkaisu alla olevista usein kysytyistä kysymyksistä. 

Kuinka paljon meidän talossa on rahaa asukastoimintaa varten?

Hekan taloissa järjestetään monenlaista toimintaa asukkaille. Toiminnan rahoittamiseen myönnetään määrärahoja.

Määrärahojen käytöstä keskustellaan asukkaiden kokouksessa, jolloin osallistuvan budjetoinnin lähtökohta toteutuu: kuka tahansa asuntoyhteisön jäsen voi tulla mukaan keskusteluun, suunnitteluun, ideoiden toteuttamiseen ja päätöksentekoon. Tärkeintä on, että rahan jakamisesta eri tarkoituksiin on keskusteltu yhdessä. Asukastoiminnan määrärahat alueittain löytyvät täältä.

Saavatko asukkaat kitkeä rikkakasveja ja voikukkia pihoilta omatoimisesti vai kuuluuko se huollon tehtäviin?

Asukkaita kannustetaan pihatalkoissa ja muutenkin itse kitkemään rikkakasveja. Kohteen työnjohtajaa voi pyytää hankkimaan taloon esimerkiksi voikukka- ja/tai rikkaruohorautoja tätä tarkoitusta varten.

Kitkeminen on hyvää hyötyliikuntaa ja mukavaa yhdessä tekemistä. Tällä tavoin suojelemme myös luontoa ja ympäristöämme, kun rikkakasvien torjuntaan ei käytetä  kemikaaleja.

Aiomme viettää ystäviemme kanssa kesäjuhlat ja kysynkin, voimmeko grillata makkaraa talon yhteisellä pihalla?

Heka-talojen yhteisillä pihoilla saa grillata vain siihen tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla. Grillauspaikoilla saa käyttää niin sähkö- kaasu-, puu- kuin hiiligrilliäkin. Muualla piha-alueella grillaus ei ole sallittua.

Hekan järjestyssääntöjen mukaan grillaaminen parvekkeilla on sallittu vain sähkögrillillä. Terasseilla sekä asuntopihoilla saa käyttää kaasu- ja sähkögrilliä.

Kaikissa kokoontumisissa on edelleen hyvä noudattaa turvavälisuosituksia ja huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta

Katso myös Hekan ohjeet grillaamiseen pihalla ja parvekkeella.

Haluaisimme laittaa pihalle viljelylaatikon pihatalkoiden yhteydessä, onnistuuko?

Viljelylaatikon laitto pihalle voi olla mahdollista. Talotoimikunta ilmoittaa tahtotilan isännöitsijälle, joka ottaa yhteyttä huollon työnjohtajaan ja antaa hänelle asiaa hoitavan vastuuhenkilön tiedot. Huollon työnjohtaja sopii katselmuksen alueen viherhoidon konsultin ja talotoimikunnan edustajan kanssa.

Katselmuksessa tarkistetaan, että laatikko/laatikot eivät ole nurmikonleikkuun tiellä eivätkä vaikeuta lumitöiden tekoa talvella. Lisäksi katsotaan sellainen paikka, jossa kasveja on turvallista kasvattaa eikä se ole liian lähellä teitä liikenteen saasteen vuoksi. Valitettavasti viljelylaatikot eivät kaikille pihoille kuitenkaan sovi.

Jos piha on sopiva, tilaa huollon työnjohtaja laatikot ja muut tarvikkeet konsultin ohjeistuksen mukaan ja sopii toimituksen. Kulut menevät vd-kuluista. Mikäli kyse on suurista hankinnoista, kustannukset voidaan osoittaa kohteen kuluiksi harkinnan mukaan.

Talotoimikunta hankkii siemenet, taimet ja muut hyötykasvit. Huolto voi toimittaa lisämultaa talkoiden yhteydessä myöhempinä vuosina. Talotoimikunta nimeää vastuuhenkilön, joka huolehtii laatikoiden siisteydestä. Mikäli niihin kertyy rojua tai niitä ei hoideta, Heka poistaa laatikot. Kasveja kastellaan kannuvedellä, ei letkulla. Paikka veden ottamiseen katsotaan yhdessä huollon kanssa.

Huom. Puu-Käpylän kortteleissa on oma asukaspihaohje, jota tulee noudattaa.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet saa isännöitsijöiltä.

Olen juuri muuttanut asumaan Hekalle, ja minua kiinnostaisi osallistua oman taloni asukastoimintaan. Miten pääsen mukaan?

Talon tai taloryhmän talotoimikunta valitaan asukkaiden kokouksessa. Asukkaiden kokous pidetään vuosittain, viimeistään 15.11. mennessä, ja siellä voit asettua ehdolle talotoimikuntaan.

Kokoukseen tulee asukkaille erillinen kutsu. Kokoukseen kannattaa mennä kuuntelemaan ajankohtaisia asioita sekä kertomaan omia ideoitaan asukastoimintaan liittyvien asioiden edistämisestä.

Ilmoitustaululta löytyy talotoimikunnan yhteystiedot ja heihin voi olla yhteydessä milloin vain. Jos sinulla on innostusta kehittää asukastoimintaa esimerkiksi pitämällä lapsille taidekerhoa tai senioreille keppijumppaa talon kerhohuoneella, ota rohkeasti yhteyttä talotoimikuntaan.

Meillä oli talotoimikunnan kokous 14.1. klo 18.00. Sain kutsun kokoukseen tekstiviestillä perjantaina 11.1. klo 23.04. Olin toisella paikkakunnalla ja en näin ollen ennättänyt kokoukseen. Tekstiviestissä oli mainittu asia, jota varten kokous pidettiin. Oliko kutsu toimitettu vd-säännön mukaisesti?

Vd-säännön pykälässä 15 sanotaan, että kutsu talotoimikunnan kokoukseen on toimitettava kirjallisesti jokaiselle talotoimikunnan jäsenelle ja tiedoksi varajäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.

Vuokralaisdemokratiasäännön käytännön ohjeissa suositellaan, että kukin toimielin sopii, kuinka kokouskutsut jäsenille toimitetaan. Esimerkiksi sähköposti tai muut sähköiset viestimet voivat toimia välineenä, mikäli olette näin sopineet. Muussa tapauksessa kutsua kokoukseen ei ole toimitettu asianmukaisesti.

Mitä tulee huomioida asukkaiden kokouksessa?

Asukkaiden kokoukset on pidettävä 15.11. mennessä. Kokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Myös liike- ja toimistotilojen välittömät haltijat ovat äänioikeutettuja siten, että heillä on kullakin yksi ääni huoneistoa kohden. 

Samaan toimielimeen ei saa valita useampaa kuin yhden henkilön samasta huoneistosta. Koska talotoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta, niin tämän vuoden kokouksessa voidaan tehdä täydennyksiä talotoimikuntaan poismuuttaneiden tilalle. 

Kokouskutsu on toimitettava jokaiseen huoneistoon sekä liike- ja toimistotilaan jaettavalla ja talon ilmoitustaululle asetettavalla ilmoituksella vähintään viikko ennen kokousta. Vastavalmistuneessa kiinteistössä kokouksen kutsuu ensimmäisen kerran koolle omistajan edustaja.

Mihin korjaushankkeen tilaisuuksiin asukkaiden edustaja kutsutaan mukaan?

Vuokralaisdemokratiasäännön käytännön ohjeiden mukaan asukkaiden edustaja nimetään merkittävien korjaushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Nimetty henkilö osallistuu hankesuunnitteluun, varsinaiseen suunnitteluun ja työmaakokouksiin. Tämä ei koske vastaanottotarkastuksia, jälkitarkastuksia ja vastaavia. Asukkaiden edustaja ei myöskään käy asunnoissa.

Mitään erityisosaamista asukkaiden edustajalta ei ammatillisesti vaadita. Riittää, että edustaja on kykeneväinen kuuntelemaan asukkaiden mielipiteitä ja viemään ne tiedoksi korjausta koskeviin tilaisuuksiin.

Asukkaiden kokouksen valitsema puheenjohtaja muutti pois ja talotoimikunnan valitsema varapuheenjohtaja ei voinut ottaa puheenjohtajan pestiä vastaan. Täytyykö pitää uusi asukkaiden kokous?

Asukkaiden kokous valitsee puheenjohtajan ja talotoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tässä tapauksessa pitää kutsua uusi asukkaiden kokous koolle.

Järjestämme asukkaiden kokouksen hybridikokouksena. Mitä kaikkea siinä pitää huomioida?

Mahdolliset korona-ajan kokoontumisrajoitukset ja turvallisuusohjeet vaikuttavat myös asukkaiden kokouksen järjestämiseen. Vuokralaisdemokratiasäännön käytännön ohjetta on päivitetty kokousjärjestelyiden osalta. Asukkaiden kokous voidaan järjestää 

  • perinteisenä kokouksena, jossa kaikki osallistujat ovat paikan päällä
  • etäyhteydellä tai
  • hybridikokouksena, jossa osa osallistujista on paikan päällä ja osa osallistuu etäyhteydellä.

Kokouskutsussa on kerrottava, järjestetäänkö kokous perinteisenä kokouksena paikan päällä, etäyhteydellä vai hybridikokouksena sekä miten kokoukseen voi osallistua ja tarvittaessa ilmoittautua. Ohjeita ja vinkkejä hybridikokouksen löytyy hekalaiset.fi -sivustolta.

Millaista toimintaa voisin järjestää kohteessamme asuville senioreille?

Useissa Hekan kohteissa järjestetään yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa erilaista toimintaa ikäihmisille. Ikäinstituutti on kouluttanut kohteisiin talotsemppareita, jotka ovat toimineet erilaisten tapahtumien toimeenpanijoina ja Ikäinstituutin vetämän Yhdessä Kotikulmilla -toiminnan kautta Heka-taloissa on järjestetty muun muassa etäjumppaa, luontokävelyjä ja pelattu erilaisia pelejä.

Jos senioritoiminta omassa talossa kiinnostaa, niin kannattaa lähettää sähköpostia Ikäinstituutin Tiina Mattilalle tai Jukka Murtolle (yhteystiedot löytyvät alla olevan linkin kautta) ja pyytää heidät talotoimikunnan kokoukseen kertomaan, miten Yhdessä Kotikulmilla -toiminta saadaan alkuun omassa kohteessasi.

Lisätietoa asiasta löytyy Ikäinstituutin verkkosivuilta

Miten S-business -kortin ostoista tehdään tilitys?

Tilitys täytyy jättää tammikuun loppuun, 31.1., mennessä. Tilitykseen liittyen tarvittavat lomakkeet ja lisäohjeistusta löytyy www.hekalaiset.fi -sivustolta.  Tarvittaessa opastusta saa  myös omalta isännöitsijältä.​ ​

Tälle sivulle kerätään Hekan asukastoiminnan koordinaattori Kirsi Ikosen vastauksia Hekan uutiskirjeen "Usein kysyttyä asukastoiminnasta" -palstan kysymyksiin.

Jos sinulle on kysyttävää liittyen asukastoimintaan tai vuokralaisdemokratiaan, voit olla yhteydessä Kirsiin: kirsi.ikonen@hekaoy.fi