Hekan vuokrat ovat omakustannevuokria. Vuokrat tasataan alueittain, kaikille yhteisillä periaatteilla. Vuokria tasataan, jotta vuokra vastaisi talon käytöarvoa. Vuokrantasauksella myös tavoitellaan sitä, että pitkällä aikavälillä alueellisten vuokrien ero aluekohtaiseen vertailuvuokraan asettuu samalle tasolle riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu.

Vuokran määrittäminen alkaa vuosittaisten kokonaiskulujen budjetoinnilla. Hekassa nämä kulut ovat tällä hetkellä noin 400 miljoonaa euroa. 

Vuokrantasausta tehdään kahdessa vaiheessa: jaettaessa vuosittaisia kokonaiskustannuksia alueellisiksi keskivuokriksi ja jaettaessa alueellisia keskivuokria kohteiden keskivuokriksi. 

Kokonaiskulut tasataan alueellisiksi keskivuokriksi vertailuvuokria hyödyntäen. Käytämme vertailuvuokrien lähteenä Kiinteistötieto Oy:n (KTI) puolueetonta vuokratietokantaa. Vuokratasovertailu ei vaikuta Hekan kokonaisvuokraan tai keskimääräiseen neliövuokraan. 

Alueellisten keskivuokrien vaihtelu Hekassa vuonna 2019.
Alueellisten keskivuokrien vaihtelu Hekassa vuonna 2019.

Kun tiedetään alueellinen keskivuokra, se tasataan alueen kohteille. Kohteet saavat pisteitä käyttöarvonsa mukaan. Siihen vaikuttavat kohteen

  • tekninen ikä 
  • sijainti alueen sisällä 
  • laatu ja varusteet 
  • rakennustyyppi
  • vesimittari.

Vuokra määräytyy kohteen pisteiden perusteella. Tarvittaessa vuokrien suuria vuosittaisia vaihteluja voidaan loiventaa harkintakertoimella.

Yksittäisen kohteen keskivuokran määräytyminen käyttöarvon perusteella.
Yksittäisen kohteen keskivuokran määräytyminen käyttöarvon perusteella.