Asunnoista perittävillä vuokrilla katetaan kaikki asuntojen rakentamisen, korjaamisen, ylläpidon ja hallinnoinnin kustannukset.

Hekan vuokrat ovat omakustannusvuokria. Emme tavoittele toiminnallamme voittoa, vaan perimme asunnoistamme vuokraa vain sen verran, mitä niiden rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja hallinnointi maksaa. 

Vuosittaiset noin 400 miljoonan euron kulut muodostuvat seuraavasti:

  • korjaukset ja muut hoitokulut 32,8 %
  • lainojen lyhennykset ja korot 32,4 %
  • energia ja jätehuolto 18,1 %
  • tontinvuokrat 8,5 %
  • palkat ja palkkiot 8,2 %.
Vuokran muodostuminen Hekalla
Omakustannusvuokran muodostuminen

Hekalla asutaan keskimääräistä selvästi edullisemmin

Hekan vuokrataso on keskimääräistä vuokratasoa selvästi matalampi. Nykyisin Hekan asukkaan vuokrahyöty keskimääräiseen vuokratasoon nähden vaihtelee vajaasta 30 prosentista reiluun 40 prosenttiin. Vuoden 2019 vuokrien määrityksessä ensimmäistä kertaa käytetyn uuden vuokrantasausmallimme tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä alueellisten vuokrien ero aluekohtaiseen vertailuvuokraan asettuu samalle tasolla riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu.