Vuokrasuhteen aikaisissa ristiriitatilanteissa ota yhteyttä oman kohteesi isännöitsijään ratkaisun löytämiseksi. Tällaisia ristiriitatilanteita ovat esimerkiksi vuokrahyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset. Jos kyseessä on taas vuokran maksamista koskeva erimielisyys, ota yhteyttä aluetoimistosi vuokravalvontaan. Asiasta neuvotteleminen ja yhteisymmärryksen löytäminen on yleensä edullisin ja tehokkain tapa ristiriidan ratkaisemiseksi. 

Tarkista myös ensimmäiseksi vuokrasopimuksesi, josta saattaa löytyä lisätietoa asiaan. Lisäksi Hekan verkkosivut sisältävät ohjeita asumiseen liittyen. 

Jos tarvitset vuokrasuhteeseen liittyvässä asiassa oikeudellista neuvontaa, voit kääntyä esimerkiksi seuraavien tahojen puoleen: 

Hekassa työskentelevät juristit eivät anna asukkaille lakineuvontaa.

Jos sinun ja Hekan väliseen erimielisyyteen ei löydy neuvotteluiden kautta ratkaisua, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan sinun on oltava yhteydessä kuluttajaneuvontaan