Pysäköithän autosi vain siihen käyttöön merkityille paikoille. Luvaton pysäköinti voi aiheuttaa vaaratilanteita ja häiritä kulkua kiinteistön tiloihin. Voit vuokrata autopaikan kiinteistöstäsi riippuen joko pysäköintialueelta, autotallista tai parkkihallista. Osassa Hekan kohteissa on sähköauton lataamiseen tarkoitettuja autopaikkoja.

Autopaikkoja voi olla talon pihalla pysäköintialueella tai omalla pysäköintitontilla, autotallissa tai autohallissa. Joidenkin talojen asukkailla voi olla käytössään autopaikka alueellisen erillisen pysäköintiyhtiön hallitsemassa pysäköintitalossa, autohallissa tai pysäköintitontilla.

Pysäköinti on sallittu vain siihen merkityillä alueilla. Muu pysäköinti on luvatonta. Pysäköintipaikat on tarkoitettu vain käytössä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella. Romuajoneuvojen poiston kustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja. Myöskään ajoneuvojen pidempiaikainen seisottaminen kiinteistön alueella, vuokratuilla autopaikoillakaan, ei pääsääntöisesti ole sallittua.

Autopaikan varaaminen ja maksut

Voit tarkastella asuinkohteesi vapaita autopaikkoja ja jättää varauspyynnön Hekan asukassivuilla.

Autopaikan vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus. Autopaikan hinta maksetaan yleensä kuukausittain vuokran yhteydessä.

Autopaikkasopimus irtisanotaan aina kirjallisesti esimerkiksi asukassivujen kautta. Autopaikan irtisanomisaika on pääsääntöisesti yksi kuukausi.

Autopaikat, autohallit ja autotallit

Autopaikat ja -hallit on tarkoitettu säännöllisessä käytössä oleville moottoriajoneuvoille. Ajoneuvon tulee mahtua pysäköintipaikalle mitoiltaan, myös pituussuunnassa, eikä ajoneuvo saa hankaloittaa muiden menoa omaan ajoneuvoonsa.

Jos pysäköintipaikkoja on vapaana, pysäköintipaikan voi vuokrata myös polkupyörän säilyttämiseen.

Sähköauton lataaminen lämmitystolpasta on kielletty.

Autotallit on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ja niiden käyttöön liittyvien tavaroiden säilytykseen. Autotallin käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Emme suosittele autotallissa säilytettäväksi palavia nesteitä ja kaasuja ajoneuvon polttoainesäiliössä olevan polttoaineen lisäksi. Jos kuitenkin säilytät niitä, noudata enimmäismääristä annettuja viranomaismääräyksiä (polttoainetta enintään 60 litraa).

Vieraspaikat

Vieraspaikat on tarkoitettu vain talossa vierailevien lyhytaikaiseen käyttöön. Vieraspaikat on yleensä merkitty kyltein ja niissä on rajallinen pysäköintiaika. Jos kiinteistöllä ei ole merkittyjä vieraspaikkoja, on vieraiden pysäköitävä kadunvarteen liikennesääntöjen mukaisesti. 

Luvaton pysäköinti

Pysäköinti yksityisellä alueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat ehdot selviävät liikennemerkeistä tai alueelle asetetuista kylteistä. Kunnallinen tai yksityinen pysäköinninvalvoja voi määrätä luvattomasta pysäköinnistä maksun.

Kiinteistön alueelle, erityisesti huolto- tai pelastusväylille, luvattomasi pysäköity auto on turvallisuusriski. Vaaraa tai pidempiaikaista haittaa aiheuttava luvattomasti pysäköity ajoneuvo voidaan hinata pois ajoneuvon haltijan kustannuksella.

Ilmoita luvattomasta pysäköinnistä tai reklamoi valvontamaksusta pysäköinninvalvontaan

Valtaosassa Hekan kohteita pysäköinninvalvonnasta huolehtii Aimo Park Oy. Onko pihallasi väärin pysäköity ajoneuvo? Ilmoita pysäköintiongelmasta suoraan Aimo Parkille. Aimo Parkin määräämistä valvontamaksuista ei voi reklamoida Hekalle. Tee mahdollinen reklamaatio kirjallisesti Aimo Parkille

Joissakin kohteissa pysäköinninvalvonnasta vastaa Helsingin kaupunki. Näissä kohteissa väärin pysäköidystä ajoneuvosta voi ilmoittaa ja valvontamaksusta reklamoida Helsingin kaupungille.

Huoltoajo

Sallittua huoltoajoa tontille ovat

  • kiinteistön huoltoon ja vartiointiin liittyvä välttämätön ajo
  • jakeluliikenne sekä painavien tai muuten vaikeasti kannettavien tavaroiden kuljetus
  • toiminta- ja liikkumiskyvyltään rajoittuneen henkilön kuljetus
  • lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle 7-vuotias lapsi
  • asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla
  • ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Moottori- ja sisälämmittimet

Huomioi moottori- ja sisälämmittimien käytössä järjestyssäännöt sekä mahdolliset aluetoimisto- ja talokohtaiset ohjeet. Vältä lämmittimien turhaa käyttöä. Moottorilämmittimen käyttö on suositeltavaa, jos ulkoilman lämpötila alittaa viisi plusastetta.

Älä koskaan jätä pistokelaatikkoon roikkumaan lämmittimen sähköjohtoa, kun se ei ole käytössä. Pidä pistorasialaatikon kansi aina lukittuna ja irrota lämmitysjohto pistorasiasta käytön jälkeen. Huoltohenkilöstöllä on oikeus ottaa roikkuvat ja epäkuntoiset johdot talteen. Talteen otettujen johtojen palautusta voi tiedustella huoltohenkilökunnalta ja aluetoimistosta arkisin normaalina työaikana.

Sisälämmittimien käyttö sähkötolpalla varustetulla autopaikalla voi olla kielletty, koska sähköjärjestelmä ei kestä niiden vaatimia tehoja. Varmista aluetoimistostasi, voiko autopaikallasi käyttää sisälämmitintä. Samalla saat tiedon sen sallitusta tehosta.

Sähköautojen latauspisteet

Sähköautojen lataaminen pysäköintipaikkojemme lämmitystolpissa on kielletty. Osassa Hekan kohteissa on sähköauton lataamiseen tarkoitettuja autopaikkoja. Latauspaikasta ei toistaiseksi peritä erillistä maksua, vaan paikan hinta määräytyy Hekan autopaikkahinnaston lämmityspaikan hinnan mukaisesti. 

Latauspaikan käyttäjä rekisteröityy Virta-palveluun, ja saa käyttöönsä rfid-tunnisteen. Tunnisteella voi ladata autoa oman paikan lisäksi kaikissa Virta-palveluun kytketyissä latauspisteissä. Virta-palvelu laskuttaa käyttäjää eri latauspaikoissa käytetystä sähköstä, myös Hekan latauspaikassa käytetystä sähköstä.  

Jos sinulla on tai on tulossa tarvetta latauspisteelle, ota yhteyttä aluetoimistoosi. Selvitämme, onko kohteessasi vapaana latauspistettä tai mahdollisuus uuden latauspisteen asentamiseen. Tällä hetkellä voimme rakentaa uusia latauspaikkoja ainoastaan täyssähköautoille, niitäkin vain rajallisesti. Jo rakennetulla paikalla voi ladata myös hybridiautoja.

Uusien latauspaikkojen käyttöönoton yhteydessä nykyisiä autopaikkasopimuksia voidaan irtisanoa, jos kyseinen autopaikka tarvitaan sähköautolle. Asukkaalle tarjotaan kuitenkin tilalle toinen tavallinen autopaikka.