Yhteisten tilojen tai pyörä- ja ulkoiluvälinevarastojen suursiivousta suunniteltaessa tulee sopia aikataulusta sekä työnjaosta aluetoimiston kanssa.

  Yhteisten tilojen ja varastojen siivouksessa huomioitavaa:

  • Talotoimikunta ja aluetoimisto päättävät yhdessä suursiivouksen tarpeesta. Yhdessä sovitaan myös aikatauluista ja työnjaosta sekä mahdollisten lavojen tilauksesta. 
  • Asukkaille tiedotetaan suursiivouksesta vähintään kolme (3) viikkoa ennen määräaikaa ja tapahtumapäivää. Tiedotteessa kerrotaan selkeästi aikataulu ja miten asukkaan tulee toimia. 
  • Tiedotteet jaetaan kaikkiin huoneistoihin, ilmoitustauluille, pyörä- ja vaunuvarastojen oviin sekä esimerkiksi jätekatoksen oveen. Jaettavassa tiedotteessa ohjeistetaan asukkaan toiminta ennen sekä jälkeen suursiivouksen ja kerrotaan aikataulu.
  • Julkisissa tiloissa ilmoitus pidetään esillä kaksi kuukautta siivouspäivän jälkeen.   
  • Varastossa oleviin tavaroihin kiinnitetään merkit samaan aikaan tiedotteiden jakamisen kanssa. Merkkiin lisätään käsin päivämäärä mihin mennessä merkki on poistettava tavarasta. Asukkaat käyvät ottamassa merkin pois omistamastaan tavarasta tiedotteessa mainittuun päivämäärään mennessä. 
  • Kaikki tavarat, joissa on edelleen merkki sovitun päivämäärän jälkeen, valokuvataan huollon toimesta ja kuvat säilytetään aluetoimistoissa mahdollisten myöhempien kyselyjen varalta.
  • Vähänkin käyttöarvoa sisältävät tavarat säilytetään vähintään kaksi (2) kuukautta, jonka jälkeen poistettavat tavarat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.
  • Hylätyksi jääneet arvokkaat, mahdollisesti omistajalta kadonneet tai varastetut pyörät ilmoitetaan poliisille.
  • Romut hävitetään valokuvauksen jälkeen.