Talotoimikunnat voivat järjestää talon asukkaille piha- ja siivoustalkoita piha-alueiden ja yhteisten tilojen siistimiseksi. 

 

Kevät ja syksy ovat otollisinta aikaa talkoille. Järjestelyissä on hyvä huomioida seuraavat asiat:

Talkoiden järjestäminen

  • Sovi talkoista ja tarvittavista järjestelyistä hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua talkoopäivää.  
  • Lähetä tieto talosi huollon työnjohtajalle Asukassivujen kohdassa Vikailmoitukset (ohje alla). Käyttämällä oikeaa kanavaa varmistat, että viesti menee suoraan oikean henkilön käsittelyyn eikä jää sähköposteihin.
  • Ilmoita talkoista asukkaille hyvissä ajoin esimerkiksi talon ilmoitustaululla tai talon omassa someryhmässä. Talkookutsuissa on hyvä mainita ainakin talkoopäivä ja kellonaika, mitä talkoissa tehdään, siivotaanko pihan lisäksi myös muita tiloja esimerkiksi pyörävarastoja sekä onko talkoosauna lämpimänä. 
  • Sopivia talkootöitä ovat esimerkiksi pihan haravointi ja siivous sekä kesäkukkien istuttaminen. Kasvien lannoittaminen sekä pensaiden ja puiden leikkaaminen vaatii ammattitaitoa, joten niihin ei sovi talkoiden yhteydessä puuttua ilman lupaa ja asianmukaisia ohjeita. Myös leikkipaikkojen ja -välineiden huolto pitää jättää ammattilaisten tehtäväksi. 
  • Lapset ovat usein innokkaita talkoolaisia, joten kannattaa miettiä valmiiksi myös lapsille soveltuvia talkootöitä. 

Talkootarvikkeiden tilaus

Heka järjestää talotoimikunnan puheenjohtajan tai luottamushenkilön tai niiden puuttuessa asukkaiden edustajan tilausten perusteella talkootarvikkeita ja keräysvälineitä pihatalkoissa syntyvää siivousjätettä varten. Talkootarvikkeita voi tilata enintään kolme kertaa vuodessa. 

Pihatalkoisiin tilataan pääsääntöisesti vaihtolavoja, mutta tarpeen mukaan myös suursäkkejä. Tärkeää on järjestää keräys sellaisilla välineillä, että jätteet saadaan mahdollisimman hyvin kierrätettyä. 

Talkoita järjestetään suurimmassa osassa kohteita pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. Talkoolavalle tai suursäkkeihin saa tuoda puutarhajätettä, kuten risuja, oksia, lehtiä ja rikkaruohoja sekä muuta pihatalkoista syntyvää jätettä. Talkoolavalle ei saa tuoda asukkaiden omia tavaroita, huonekaluja tai muuta romua. Niin sanottuja romulavoja asukkaiden käyttöön ei enää tilata. 

Talkootarvikkeet tilataan Asukassivujen kohdassa Vikailmoitukset valitsemalla ilmoitukseen ”talkoolava ja -tarvikkeet”.

  • Tee tilaus vähintään 2 viikkoa ennen talkoiden järjestämistä.
  • Muista eritellä ilmoitukseen, mitä tarvikkeita talkoisiin tarvitaan (esimerkiksi talkoolava, suursäkit, kottikärryt tai haravat).

Huomioithan, että huollon työnjohtaja vahvistaa talotoimikunnalle talkoiden aikataulun talkootarvikkeiden saatavuuden mukaan. 

Hekan huollon työnjohtaja tilaa tarvikkeet Hekan sopimuskumppaneilta talkoita varten vikailmoitusten kautta saatujen tilausten perusteella. Talkootarvikkeita saa tilata vain Hekan kautta, ei suoraan.

Keräysvälineissä on toimittajan kiinnittämät selkeät lajittelumerkinnät ja -opasteet, jotka sisältävät jätelajien nimet ja lajitteluohjeet.

Lisäksi talkoisiin voidaan tilata SER-keräysastia pääsääntöisesti kerran vuodessa. Myös SER-keräykseen on kilpailutettu kumppani, jonka kautta Hekan SER-kierrätys hoidetaan ja ne tilataan Hekan kautta samaan tapaan kuin talkootarvikkeet. SER-lava on tarkoitettu Hekan asukkaiden pienelektroniikan kierrätykseen.

Kierrätä ja lajittele oikein

Talkoolavat on tarkoitettu vain talkookäyttöön. Talkoolavoille voi tuoda vain lajittelumerkintöjen mukaista jätettä, jotta kierrätys onnistuu ilman lisätyötä. Jokainen asukas vastaa aina itse omien sähkölaitteiden, elektroniikan, huonekalujen, tekstiilien ynnä muiden asianmukaisesta kierrätyksestä.

Talkoosauna ja -tarjoilut

Talkoisiin voi hankkia tarjoiluja talotoimikunnan määrärahaohjeen mukaisesti. 

Talkoosauna voidaan lämmittää sellaisena aikana, jolloin saunassa ei ole säännöllisiä vuoroja. Tilaa talkoosaunan lämmittäminen etukäteen talkoolavatilauksen yhteydessä. 

Vinkkejä talkoiden oheisohjelmaksi

  • Paikallisen VPK:n voi pyytää esittelemään sammutuskalustoa ja opettamaan sammutuspeitteen käyttöä.
  • Poliisiauto kuuluu lasten suosikkeihin. Samalla poliisi voi opastaa, miten polkupyörät ja muu omaisuus turvataan.
  • Jätteiden lajittelun saloihin saa ohjausta tilaamalla talkoisiin HSY:n maksutonta lajitteluneuvontaa.

Pyörävarastojen siivouksessa huomioitava

Pyörävarastoihin kertyy ajan myötä helposti pyöriä ja muitakin kulkuvälineitä, joilla ei ole enää käyttöä tai käyttäjää. Jos oman talon pyörävarastossa vallitsee sekasorto, sovi varastojen siivouksesta huollon kanssa. 

Huolto huolehtii tiedottamisesta asuntokohtaisesti, pyörien ja muiden ulkoiluvälineiden merkitsemisestä sekä romujen hävittämisestä. 

Kausikasvien tilaus

Talotoimikunta voi hankkia määrärahoilla pihoille kausikasveja tarvikkeineen. Kasveilla pihoille saa väriä ja vehreyttä.

Lue lisää kausikasvien ja tarvikkeiden hankinnasta Asukastoiminnan määrärahat -sivulta.