Talotoimikunnat voivat järjestää talon asukkaille piha- ja siivoustalkoita piha-alueiden ja yhteisten tilojen siistimiseksi. 

Kevät ja syksy ovat otollisinta aikaa talkoille. Järjestelyissä on hyvä huomioida seuraavat asiat:

  • Ilmoita talkoista talosi huollon työnjohtajalle hyvissä ajoin ennen talkoopäivää ja sovi järjestelyistä. 
  • Ilmoita talkoista asukkaille esimerkiksi talon ilmoitustaululla. Talkookutsuissa on hyvä mainita ainakin talkoopäivä ja kellonaika, mitä talkoissa tehdään, siivotaanko pihan lisäksi myös muita tiloja esimerkiksi pyörävarastoja sekä onko talkoosauna lämpimänä. 
  • Sopivia talkootöitä ovat esimerkiksi pihan haravointi ja kesäkukkien istuttaminen. Pensaiden ja puiden leikkaaminen vaatii ammattitaitoa, joten niihin ei sovi talkoiden yhteydessä puuttua. Myös leikkipaikkojen ja -välineiden huolto pitää jättää ammattilaisten tehtäväksi. 
  • Heka-alueyhtiö järjestää kevättalkoisiin tilauksesta talkoolavan. Jos talolla ei ole omia haravoita, kottikärryjä ja muita talkoovälineitä, alueyhtiö toimittaa ne tilauksesta talkoita varten. Jotta alueyhtiölle jää riittävästi aikaa talkoovälineiden hankkimiseen, ilmoita talkoista huollon työnjohtajalle hyvissä ajoin etukäteen. 
  • Suurimman osan talkoojätteistä voi heittää talkoolavalle. Sovi huollon työnjohtajan kanssa erikseen esimerkiksi hävitettävien polkupyörien ja muiden romujen poisviennistä. 
  • Lapset ovat usein innokkaita talkoolaisia, joten kannattaa miettiä valmiiksi myös lapsille soveltuvia talkootöitä. 
  • Talkoisiin voi hankkia tarjoiluja talotoimikunnan määrärahaohjeen mukaisesti. 
  • Talkoosauna voidaan lämmittää sellaisena aikana, jolloin saunassa ei ole säännöllisiä vuoroja. Sovi talkoosaunan lämmittämisestä etukäteen työnjohtajan kanssa.