Jotta kesäherkut valmistuvat turvallisesti ja naapurisopu säilyy, kertaa Hekan ohjeet grillaamisesta pihalla ja parvekkeella. 

Hekan järjestyssäännöissä kielletään avotulen teko ja savustaminen parvekkeilla, joten grillaaminen parvekkeilla on sallittu vain sähkögrillillä. Terassilla ja asuntopihalla voi käyttää kaasu- ja sähkögrilliä. Yhteisten pihojen grillaukseen osoitetuilla paikoilla saa grillata niin sähkö-, kaasu-, puu- kuin hiiligrilleilläkin. Yhteisillä pihoilla ei saa grillata muualla kuin grillaukseen osoitetuilla paikoilla. Yhteispiha tai yleinen piha-alue on asukkaiden yhteisessä käytössä oleva yhteinen pihapiiri, kun taas asuntopihan hallinta on yksittäisellä asukkaalla vuokrasopimuksen perusteella. 

Kaasugrillit ovat melko paloturvallisia, kun muistaa muutaman perusasian:

  • Tarkista kaasugrillin kunto ja vaihda letku, jos se ei ole kunnossa. Letkuasennukset saa tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on hyvä käyttää aina hyväksyttyä kaasuasennusliikettä. Jos olet epävarma osaamisestasi, käytä aina asiantuntijan apua.
  • Vaihtaessasi pulloa huolehdi, ettei sytytyslähteitä ole lähellä. Tarkista vaihdon jälkeen liitosten tiiviys ja pitävyys. Jos pullossa on painoventtiili, kokeile pullon paineensäätimen liitoksen pitävyyttä nostamalla pulloa liitoskohdasta.
  • Sulje pulloventtiili aina grillaamisen loputtua.
  • Verkko-, kellari- ja ullakkokomeroissa tai talojen muissa yhteisissä tiloissa ei saa säilyttää paloherkkiä vaarallisia aineita, kuten kaasupulloja. 
  • Omalla parvekkeella voit säilyttää enintään 25 kilon kaasupulloa, jos parveke on hyvin tuuletettu. Esimerkiksi lasitetulla parvekkeella lämpötila nousee helposti korkeaksi eli yli 40 asteen. Silloin kaasupullo on irrotettava grillistä tai säilytettävä muualla kuin parvekkeella.

(Lähteet: www.pelastustoimi.fi, www.tukes.fi)

Talotoimikuntien lainattavat grillit

Talotoimikunnat voivat määrärahansa puitteissa hankkia kaasu- tai sähkögrillin asukkaiden yhteiseen käyttöön. Grillin lainaamisesta voi sopia oman talotoimikunnan kanssa. Talotoimikunta ei saa ottaa grillin lainaamisesta panttimaksua. Yhteisen grillin kaasupulloa voi säilyttää talon yhteisvarastossa, jos se on maanpinnan tasolla tai korkeammalla.