Kaupungissa asutaan tiiviisti, ja seinän takaa kantautuu toisinaan merkkejä naapurin asumisesta. Normaalin asumisen kuten suihkussa ja wc:ssä käynnin äänet kuuluvat kerrostalo- ja rivitaloasumiseen. Naapurin kohtuutonta metelöintiä tai muuten häiritsevää asumista ei kuitenkaan tarvitse sietää. 

Vuokralaisen on noudatettava hyvää vuokratapaa, vuokranantajan järjestyssääntöjä ja huolehdittava, ettei asumiskäyttäytymisellään riko terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi säädettyjä lakeja ja määräyksiä.

Normaalin asumisen äänet kuuluvat kerrostalo- ja rivitaloasumiseen eivätkä siis ole häiritsevää asumista. Suihkussa tai WC:ssä käynnistä tulevat äänet ovat pääosin normaaleja kaikkina aikoina, samoin lasten leikkimisestä valveillaoloaikaan kuuluvat äänet sekä asunnossa normaalista liikkumisesta aiheutuvat äänet vuorokaudenajasta riippumatta. Yöaikaan kovien äänien aiheuttamista on vältettävä.

Tyypillisiä esimerkkejä häiritsevästä elämästä ovat muun muassa kovaääninen metelöinti, riitatilanteet sekä äänekäs musiikin soittaminen.

Asumishäiriötä arvioitaessa on merkitystä häiriön toistuvuudella. Tuomioistuimessa on usein kiinnitetty huomiota siihen, että häiriöt ovat sattuneet yöllä.

Naapurin asumiskäytös häiritsee, mitä teen?

  • Jos naapurin asuminen häiritsee, on alussa parasta huomauttaa siitä asiallisesti häiriön aiheuttajalle. Voi olla, että asukas ei itse edes tiedä asumisensa tai käytöksensä häiritsevän naapureita.
  • Jos häiriö on erittäin törkeää tai tilanne on uhkaava, ilmoita asiasta poliisille.
  • Jos häiriön aiheuttaminen huomautuksesta huolimatta jatkuu usein, ilmoita siitä Hekalle asukassivujen kautta (Palvelupyynnöt - Ilmoita häiritsevästä asumisesta). Puhelimitse tehtyjä tai nimettömiä valituksia ei huomioida. Yksilöi ilmoituksessa häiriön laatu ja tapahtuma-ajankohdat sekä miten kauan häiriötä on jatkunut. Kerro myös, oletko huomauttanut asiasta häiritsijälle. 
  • Ilmoituksen jälkeen aluetoimisto selvittää tapauksen taustat. Tämän jälkeen Hekalta ollaan yhteydessä häiriön aiheuttajaan ja edellytetään tätä palauttamaan asumisrauha. Asumishäiriöstä riippuen voidaan häiritsijälle antaa huomautus tai kirjallinen varoitus.
  • Jos häiriö jatkuu kirjallisen varoituksen jälkeen, tee uusi kirjallinen ilmoitus häiritsevästä asumisesta. Tämän jälkeen Heka voi viedä asian käräjäoikeuden käsittelyyn vuokrasopimuksen päättämistä varten.

Häiriöstä ilmoittaneiden tulee olla valmiita todistamaan oikeuskäsittelyssä. Todistajiksi kelpaavat vain häiriöstä kärsineet asukkaat. Oikeuskäsittelyssä häiriöistä ilmoittaneiden tulee selvittää kaikki häiriöön liittyvät seikat samalla tavalla kuin aiemmissa kirjallisissa ilmoituksissa.

Toimenpiteisiin ei välttämättä ryhdytä, jos häiriö on vähäistä ja lyhytaikaista tai valittajia on vain yksi.

Varoituksen antaminen

Heka voi antaa vuokralaiselle varoituksen häiritsevästä elämästä. Jos häiriö jatkuu varoituksen antamisen jälkeen, Heka voi lain mukaan irtisanoa tai purkaa vuokrasopimuksen.

Päävuokralainen kantaa vastuun

Kannattaa muistaa, että asunnon päävuokralainen on aina vastuussa asumisen velvoitteista. Päävuokralainen vastaa asunnossa asuvista perheenjäsenistään ja vieraistaan. Lisäksi jos esimerkiksi alivuokralainen aiheuttaa asumisellaan häiriötä, varoitus tai häätö kohdistuu päävuokralaiseen. Sama pätee myös, kun asunto on jälleenvuokrattu tai väliaikaisesti luovutettu.