Vuokraoikeuden siirto tarkoittaa tilannetta, jossa asunnon päävuokralainen siirtää toiselle henkilölle vuokra-asuntonsa hallintaoikeuden ja myös velvollisuutensa vuokranantajaa kohtaan. Tästä henkilöstä tulee uusi päävuokralainen.

Vuokraoikeuden siirrossa myös vuokranmaksuvelvollisuus siirtyy uudelle päävuokralaiselle.

Päävuokralaisena voit siirtää asunnon vuokraoikeuden avio- tai avopuolisollesi, perheeseesi kuuluvalle lapselle, vanhemmallesi tai puolisosi vanhemmalle. Muille henkilöille vuokraoikeuden siirtoa ei voi tehdä Hekan asunnoissa. Henkilön, jolle päävuokraoikeus siirretään, pitää asua asunnossa päävuokralaisen kansss eli olla merkittynä asukkaaksi talonkirjaan, kun vuokraoikeuden siirrosta ilmoitetaan.

Heka varmistaa, että uusi päävuokralainen kuuluu edellä mainittuihin perheenjäseniin, jotta vuokraoikeuden siirto on mahdollinen. Hekan saatavat henkilöltä, jolle vuokraoikeutta siirretään, tarkastetaan vuokraoikeudensiirron yhteydessä. 

Päävuokralainen, joka siirtää asunnon vuokraoikeuden toiselle henkilölle, tilaa erikseen asunnontarkastuksen, joka on maksuton. 

Ilmoita vuokraoikeuden siirrosta ja tilaa asunnontarkastus Hekan asukassivuilla kohdassa Palvelupyynnöt.

Jos vuokraoikeuden siirto hyväksytään, tulee päävuokralaiseksi se asukas, jolle oikeus on siirretty. Tälle asukkaalle tehdään erikseen vuokrasopimus kyseiseen asuntoon.