Vuokraoikeuden siirto tarkoittaa tilannetta, jossa asunnon päävuokralainen siirtää toiselle henkilölle vuokra-asuntonsa hallintaoikeuden ja myös velvollisuutensa vuokranantajaa kohtaan. 

Vuokraoikeuden siirrossa myös vuokranmaksuvelvollisuus siirtyy uudelle päävuokralaiselle.

Päävuokralaisena voit siirtää asunnon vuokraoikeuden puolisollesi, perheeseesi kuuluvalle lapselle, vanhemmallesi tai puolisosi vanhemmalle. Henkilön, jolle päävuokraoikeus siirretään, pitää asua asunnossa eli olla merkittynä asukkaaksi talonkirjaan, kun vuokraoikeuden siirrosta ilmoitetaan.

Ilmoita vuokraoikeuden siirrosta aluetoimistoosi verkkosivujen lomakkeella. Tarvitset ilmoituksesi liitteeksi 

  • voimassa olevan isännöitsijänlausunnon, jolla varmistutaan esimerkiksi siitä, ettei sinulla ole maksamattomia vuokria
  • maistraatista saatavan virkatodistuksen lähisukulaisuuden selvittämiseksi. 

 

Jos vuokraoikeuden siirto hyväksytään, tulee päävuokralaiseksi se asukas, jolle oikeus on siirretty. Tälle asukkaalle tehdään erikseen vuokrasopimus kyseiseen asuntoon.