Vuokralaisen kuollessa vastuu vuokrasopimuksen ehtojen täyttymisestä siirtyy kuolinpesälle.

Kun Hekan vuokralainen kuolee, siirtyy vuokralaisen kuolinpesälle vastuu vuokrasopimuksen ehtojen täyttämisestä, kuten vuokranmaksusta. Vuokrasuhde ei siis automaattisesti pääty vuokralaisen kuollessa, vaan vasta kun kuolinpesä irtisanoo vuokrasopimuksen.

Ohjeita kuolinpesälle

  • Kuolinpesä voi irtisanoa vuokrasopimuksen kuten toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanominen muissakin tilanteissa tapahtuu. Kuolinpesän on noudatettava yhden kuukauden irtisanomisaikaa.
  • Jos kuollut vuokralainen oli vuokrannut huoneiston toisen henkilön kanssa, irtisanomisoikeus kuuluu kuolinpesälle ja eloon jääneelle vuokralaiselle yhteisesti. Kummallakin on oikeus irtisanoa sopimus omalta osaltaan. Sillä, joka on vuokrannut huoneiston yhdessä kuolleen vuokralaisen kanssa, on oikeus kuolinpesän asemasta jatkaa vuokrasuhdetta, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa sitä. Sama oikeus on vuokralaiselta jääneellä asuinhuoneistossa asuvalla puolisolla, perheeseen kuuluvalla lapsella ja vuokralaisen tai hänen puolisonsa vanhemmalla.
  • Vuokrasuhteen jatkamista haluavan on ilmoitettava siitä kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta. Ilmoitus päättää kuolinpesän vastuun vuokraehtojen täyttämisestä ja siirtää vastuun jatkamisilmoituksen tehneelle.