Asunnon väliaikainen luovutus toiselle on mahdollista tietyissä tilanteissa. 

Vuokralaisella on oikeus luovuttaa asuntonsa väliaikaisesti toiselle tietyin perustein. Oikeus väliaikaiseen luovuttamiseen syntyy, kun vuokralaisella itsellään on toiselle paikkakunnalle väliaikaista muuttoa edellyttävä

  • työpaikka
  • opiskelupaikka
  • hoitoa vaativa sairaus
  • tai muu vastaava peruste, kuten ase- tai siviilipalvelus.

Vuokralaisen perheenjäsenen oleskelu toisella paikkakunnalla ei ole peruste väliaikaiselle luovutukselle. Asunnon voi luovuttaa väliaikaisesti yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Pitkän vuokrasuhteen aikana voi olla useampia kahden vuoden jaksoja. Päävuokralaisella on koko ajan päävuokrasopimus Hekan kanssa. Päävuokralainen on vastuussa vuokranmaksusta ja muista asumisen velvoitteista myös väliaikaisen luovutuksen aikana. Väliaikainen asukas voi maksaa vuokran suoraan Hekalle tai päävuokralaiselle, mutta tästä on sovittava aina aluetoimistosi kanssa.

Toimi näin, kun haluat luovuttaa asuntosi väliaikaisesti toisen käyttöön

  • Ilmoita asuntosi väliaikaisesta luovutuksesta aluetoimistoon kirjallisesti kuukautta ennen luovutuksen alkamista. Heka vastaa sinulle, että ilmoitus on vastaanotettu ja edellytykset väliaikaiselle luovutukselle ovat kunnossa.
  • Toimita ilmoituksen mukana kirjallinen osoitus väliaikaisen luovutuksen perusteesta: työsopimus, todistus opiskelupaikan vastaanottamista, todistus sairauden hoidosta tai todistus asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta. Pelkät matkaliput eivät kelpaa. 
  • Ilmoita väliaikainen asukas talonkirjoille.
  • Voit halutessasi tehdä väliaikaisen asukkaan kanssa välivuokraussopimuksen.

Huomioithan, että et saa periä väliaikaiselta asukkaalta suurempaa vuokraa kuin mitä itse maksat Hekalle. Muista, että olet vastuussa vuokranmaksusta ja muista asumisen velvoitteista myös väliaikaisen luovutuksen aikana. Jos väliaikainen asukas esimerkiksi viettää häiritsevää elämää, kohdistuu mahdollinen varoitus sinulle.