Vuokrasopimus voidaan tehdä määräajaksi tietyissä tilanteissa.

Hekan asuntoihin tehdään aina toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Poikkeuksellisesti määräaikainen vuokrasopimus voidaan tehdä, kun asukasta on vuokravelan takia uhannut häätö ja hän on maksanut koko vuokravelkansa ennen häädön toteuttamista. Silloin vuokrasuhdetta saatetaan jatkaa määräaikaisella vuokrasopimuksella. 

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa siinä sovitun ajan. Sopimus päättyy, kun määräaika kuluu umpeen.