Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen ovat eri asioita.

Irtisanomisessa vuokrasopimus päättyy vasta irtisanomisajan kuluttua umpeen. Vuokrasopimuksen purkaminen sen sijaan päättää vuokrasopimuksen ja vuokranmaksuvelvollisuuden heti, kun purkamisilmoitus on annettu tiedoksi.

Asukas irtisanoo vuokrasopimuksen

Irtisanominen kannattaa tehdä heti, kun muuttoajankohta toiseen asuntoon on varmistunut. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi, joka lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty. 

Esimerkki: vuokrasopimus irtisanotaan 15.3., irtisanomisaika lasketaan maaliskuun viimeisestä päivästä, vuokrasopimus päättyy 30.4.

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa vaan se päättyy, kun sopimuksessa mainittu määräaika kuluu umpeen.

Vuokralainen vastaa vuokranmaksusta myös irtisanomisaikana.

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Kätevintä on hoitaa se Hekan asukassivuilla (Asumisen palvelut - Irtisanominen).

Jos et käytä Hekan tarjoamaa irtisanomislomaketta, voit toimittaa irtisanomisilmoituksen Hekalle esimerkiksi sähköpostiviestillä. Lähetä tällöin sähköpostiviesti aluetoimistosi asiakaspalveluun. 

Kerrothan sähköpostiviestissäsi seuraavat asiat, jotta irtisanomisen käsittely sujuu mutkattomasti: 

 • Otsikoi sähköposti selkeästi, mainitsethan jo otsikossa ”Irtisanominen”.
 • Kerro, että olet irtisanomassa sopimuksen. Kerro lisäksi, minkä sopimuksen haluat irtisanoa (asunnon vuokrasopimus, auto- tai mopopaikan, saunavuoron tai pesulavuoron vuokrasopimuksen.
 • Kerro osoitteesi.
 • Kerro sopimuksen päättymispäivä.
 • Kerro nimesi ja yhteystietosi. 

Huolehdi, että saat aluetoimistosta kuittauksen siitä, että irtisanomisilmoituksesi on vastaanotettu.

Heka irtisanoo vuokrasopimuksen

Vuokranantaja voi perustellusta, hyväksyttävästä syystä irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. Heka tekee irtisanomisen kirjallisesti. Irtisanomisaika on

 • kolme kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden
 • kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden.

Asukas purkaa vuokrasopimuksen

Asukkaalla on oikeus purkaa vuokrasopimus

 • jos hän ei saa huoneistoa hallintaansa sovittuna ajankohtana ja tästä aiheutuu vuokralaiselle olennaista haittaa
 • jos huoneisto ei ole sovitussa kunnossa vuokrasuhteen alkaessa
 • jos huoneiston käyttäminen aiheuttaa terveydelle ilmeistä vaaraa
 • jos huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta.

Vuokrasopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti purkamisilmoituksella. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi purkuperuste ja sopimuksen purkamisajankohta, jos sopimuksen halutaan päättyvän muuna ajankohtana kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta. Vuokrasopimus päättyy heti ilman irtisanomisaikaa, kun purkamisilmoitus on annettu tiedoksi vuokranantajalle.

Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todistettavasti. Vaihtoehtoina ovat vuokranantajan allekirjoitus purkamisilmoituksen, postin saantitodistuksen käyttäminen tai haastemiehen käyttäminen Vuokranmaksuvelvollisuus päättyy heti, kun vuokrasopimus puretaan.

Heka purkaa vuokrasopimuksen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus

 • jos vuokralainen jättää vuokran maksamatta sovitussa ajassa
 • jos asukas on jälleenvuokrannut asuntonsa tai siirtänyt vuokraoikeuden ilman vuokranantajan lupaa
 • jos asuntoa käytetään muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen, esimerkiksi liiketoimintaan. ja menettely jatkuu varoituksesta huolimatta
 • jos asukas tai hänen vieraansa viettää huoneistossa häiritsevää elämää. Vuokrasopimus voidaan purkaa vasta, kun asukkaalle on annettu kirjallinen varoitus ja asumishäiriöt jatkuvat siitä huolimatta
 • jos asukas hoitaa asuntoa huonosti, esimerkiksi paloturvallisuuden vastaisesti tai jos asuminen aiheuttaa esimerkiksi merkittävän hygieniaongelman
 • jos asukas rikkoo mitä terveyden tai järjestyksen ylläpitämiseksi on säädetty eikä varoituksesta huolimatta muuta käytöstään.

Vuokranantajan ei tarvitse antaa varoitusta, kun kyseessä on vuokran maksamatta jättäminen, huoneiston luvaton luovutus tai luvaton vuokraoikeuden siirto. Kirjallinen purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todistettavasti. Vaihtoehtoina ovat vuokranantajan allekirjoittaman purkamisilmoituksen, postin saantitodistuksen käyttäminen tai haastemiehen käyttäminen. Vuokrasopimus päättyy heti, kun purkamisilmoitus on annettu tiedoksi vuokralaiselle. Jos vuokrasuhdetta vaaditaan purettavaksi tuomioistuimessa esimerkiksi maksamattomien vuokrien takia, haaste tuomioistuimeen käy purkamisilmoituksesta.