Asuminen ei rajoitu oman kodin seinien sisälle. Jokainen asukas vastaa osaltaan myös pihan, rappukäytävien ja muiden yhteisten tilojen siisteydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Naapurisopu säilyy, kun kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.

Alasivut