Enligt de nya riksomfattande rekommendationerna kan man kontrollerat börja lätta på coronabegränsningarna. Därför har vi också på Heka dragit upp nya linjer gällande de förfaringssätt under coronatiden som man tidigare informerat om. 

Ändringar: Från och med 1.6.2020 kan man börja såväl använda basturna och klubblokalerna som ordna talkon 

Basturna öppnas för invånarnas bruk den 1 juni 2020. Alla bastuturer – såväl de som invånarna själva reserverar som de öppna bastuturerna – fortsätter som tidigare. Basturna städas och rengörs innan de tas i bruk. För gällande bastuavtal debiteras ingen avgift för bastuturerna i juni och juli. Invånarna informeras om införandet av betalningar från och med 1.8.2020 under sommaren. 

Hur drar jag av bastuavgiften från hyran?
 
Eftersom basturna öppnas kan vi inte med våra nuvarande resurser fortsätta med den effektiverade städningen av de allmänna lokalerna och husens tvättrum. I och med att begränsningarna lättas utförs städningen alltså tillsvidare på samma vis som innan coronaepidemin, dock så att beröringsytorna i allmänna lokaler rengörs med desinficerande medel.
 
Klubb- och hobbyrum kan användas igen från och med 1.6.2020. Användningen av lokalerna ligger på användarnas eget ansvar. Användarna rekommenderas hålla trygga avstånd samt ombesörja en god hand- och hosthygien. 
 
Invånaraktiva bör fortsätta hålla kontakt via elektroniska medel, eftersom särskilt de i riskgrupperna fortsättningsvis rekommenderas att inte delta i folksamlingar. Till exempel huskommitténs möten kan fortsättningsvis hållas per e-post. Protokoll upprättas normalt. 
 
Begränsningen gällande folksamlingar ändras i Finland från och med 1.6.2020 från 10 personer till 50 personer, vilket innebär att talkon kan arrangeras och rullflak kan beställas enligt huskommittéernas önskemål från och med 1.6.2020. När talkon ordnas är det skäl att beakta trygga avstånd och en god hand- och hosthygien. 

Begränsningar som kvarstår oförändrade 

Våra kundserviceställen tar fortfarande emot kunder endast med tidsbokning. All service ges fortfarande per telefon och via de elektroniska kanalerna, och tillsvidare under normala tjänstetider (må kl. 9–17, ti–fr kl. 9–15). Dessutom betjänar vi kl. 9–17 på den första och sista vardagen i månaden. Högst några personer per gång kan sköta sina ärenden vid kundservicestället och vi håller tillräckliga avstånd. Vänte- och betjäningstiden sammanlagt varar inte över 15 minuter. Vi ber kunderna beakta en god hand- och hosthygien samt att inte besöka kundservicestället om man är sjuk. 
 
Icke-brådskande reparations- eller servicearbeten där man behöver gå in i bostäder utförs eller inleds inte fortsättningsvis. Vi strävar efter att ordna med granskningar och visningar av bostäder, men med hänsyn till säkerheten och hygienen. Invånarna kan via video bekanta sig med nya lokaler som färdigställs och de som genomgått grundläggande renovering. 
 
På betalningspåminnelser för obetald hyra läggs fortfarande inga indrivningskostnader, och ingen dröjsmålsränta läggs till på hyresdelar som under coronatiden eventuellt har blivit obetalda. Betalningstiden för de separata fakturor på våra tjänster som sänds under coronatiden är tillsvidare 60 dagar. 

Fortsätt att betala hyran, ansök om stöd vid eventuella betalningssvårigheter

Vi berättar om ändringarna åt våra invånare även genom meddelanden som delas ut i trapporna och de allmänna lokalerna i våra hus.
 

Asiasanat