Enligt de nya riksomfattande rekommendationerna kan man kontrollerat börja lätta på coronabegränsningarna. Därför har vi också på Heka dragit upp nya linjer gällande de förfaringssätt under coronatiden som man tidigare informerat om. 

Begränsningar som kvarstår oförändrade 

Våra kundservicepunkter har från och med 10.8.2020 öppet:

  • måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 12–15
  • månadens första och sista vardag kl. 10–16.

Genom tidsbokning kan vi separat överenskommet ta emot kunder även vid andra tidpunkter. 
Högst några personer per gång kan sköta sina ärenden vid kundservicestället och vi håller tillräckliga avstånd. Vänte- och betjäningstiden sammanlagt varar inte över 15 minuter. Vi ber kunderna beakta en god hand- och hosthygien samt att inte besöka kundservicestället om man är sjuk. 

Vi betjänar på vardagar per telefon och via chatten på vår webbplats

Från och med den 10 augusti 2020 betjänar vi per telefon och på chatten:

  • från måndag till fredag kl. 9–15
  • månadens första och sista vardag kl. 9–16.

Du kan uträtta dina ärenden dygnet runt på våra webbsidor på www.hekaoy.fi/asiointi

Vi strävar efter att ordna med granskningar och visningar av bostäder, men med hänsyn till säkerheten och hygienen. Invånarna kan via video bekanta sig med nya lokaler som färdigställs och de som genomgått grundläggande renovering. 
 
På betalningspåminnelser för obetald hyra läggs fortfarande inga indrivningskostnader, och ingen dröjsmålsränta läggs till på hyresdelar som under coronatiden eventuellt har blivit obetalda. Betalningstiden för de separata fakturor på våra tjänster som sänds under coronatiden är tillsvidare 60 dagar. 

Fortsätt att betala hyran, ansök om stöd vid eventuella betalningssvårigheter

I augusti debiteras bastuavgifterna igen

Bastuavgifterna kör igång i augusti efter användningsförbud och medföljande två kompensationsmånader på grund av corona. Betala bastuavgiften i samband med hyran om ditt hushåll har en egen bastutur. Om din hyra debiteras med e-räkning eller via direktdebitering, sker debiteringen automatiskt rätt. Addera bastuavgiften på 15 euro till det månatliga totala beloppet om du betalar hyran via nätbanken.

Då du ringer vid hyresbetalnings- och bastuavgiftsärenden, välj nummer 2 från nummermenyn så kopplas samtalet till hyressekreterarna.

Per e-post får du via den regionalt gemensamma adressen tag på hyressekreterarna inom ditt område. Det vill säga välj av följande:

  • vuokravalvonta.etela(at)hekaoy.fi
  • vuokravalvonta.ita(at)hekaoy.fi
  • vuokravalvonta.kaakko(at)hekaoy.fi
  • vuokravalvonta.koillinen(at)hekaoy.fi
  • vuokravalvonta.lansi(at)hekaoy.fi 


 

Asiasanat