Valtakirjalla voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan omia vuokrasuhdeasioitasi.

Missä tilanteessa valtakirjaa voidaan käyttää?

Valtakirjalla voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan omia asioitasi. Voit käyttää valtakirjaa, kun et itse kykene jostain syystä hoitamaan vuokrasuhteeseen liittyviä asioitasi. 

Valtuutuksen voit tehdä valtakirjalomakkeessa yleisvaltuutuksella, jonka perusteella toinen henkilö voi hoitaa kaikkia vuokrasuhteeseesi liittyviä asioita. 

Voit tehdä valtuutuksen myös yksittäisten toimenpiteiden tekemiseksi. Kertaluonteinen valtuuttaminen voi tulla kyseeseen, kun haluat, että toinen henkilö esimerkiksi irtisanoo vuokrasopimuksen, autopaikan tai saunavuoron, palauttaa tai hakee huoneiston avaimet, tilaa isännöitsijälausunnon, tai vaikkapa hakee lupaa omatoimiremontin tekemiseen sinun puolestasi. Toinen henkilö voi myös pyytää tietoja vuokrasopimukseesi liittyvistä asioista ja maksuista valtakirjan esitettyään. 

Lisäksi voit valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön siirtämään vuokraoikeutesi huoneistossa asuvalle perheenjäsenellesi. Vuokralaisen kuollessa valtakirjaa käytetään, kun kuolinpesän osakkaat valtuuttavat tietyn henkilön edustamaan kuolinpesää.  

Jos valtakirjalomakkeesta ei löydy sinulle sopivaa valtuutusvaihtoehtoa, voit valtuuttaa toisen henkilön omin sanoin kirjoitetulla valtuutuksella valtakirjalomakkeen avoimessa kohdassa. 

Miten valtakirjan kanssa toimitaan?

Tee ilmoitus valtuutuksesta alla olevalla valtakirjalomakkeella. Täytä valtakirja ja toimita se Hekan aluetoimistoon tai anna valtakirja henkilölle, joka asioi puolestasi. Valtuutettu voi toimittaa valtakirjan myös sähköpostilla.

Valtakirja vuokrasuhteeseen liittyvien asioiden hoitoon (pdf)