Heka kokeilee uutta isännöitsijälausuntokäytäntöä

Heka kokeilee 1.12.2018-30.4.2019 uutta käytäntöä liittyen asunnonvaihtoon vaadittaviin isännöitsijälausuntoihin. Kokeilun aikana isännöitsijälausuntoa ei tarvitse hankkia vielä hakuvaiheessa, vaan vasta silloin, kun asunnonvaihto näyttää toteutuvan.

Hekan sisäinen asunnon vaihtaminen on mahdollista hakemalla vapautuvaa asuntoa Stadin asuntojen kautta tai etsimällä asunnonvaihtopörssin kautta vaihtokumppania keskinäistä asunnonvaihtoa varten. Jos vaihtokumppani löytyy, hakemus vaihdon hyväksymisestä toimitetaan Helsingin kaupungin asuntopalveluille, Stadin asunnoille.

Isännöitsijälausunnon on oltava vaihtoa puoltava, jotta vaihto olisi mahdollinen. Asukkaalla ei saa olla maksamattomia vuokria tai muuta velkaa Hekalle eikä viimeisen vuoden aikana saatua kirjallista varoitusta. Asukkaan pitää myös olla asunut nykyisessä Heka-asunnossaan vähintään vuoden. Lisäksi asunnon kunnossa ei saa olla huomautettavaa.

Isännöitsijälausuntoa haetaan alustavan asuntotarjouksen saamisen jälkeen

Kokeilun aikana asukkaiden keskinäistä vaihtoa haettaessa isännöitsijänlausunnon tilaamiseen ryhdytään vasta sen jälkeen, kun vaihdon hyväksymistä on haettu asuntopalveluilta. Asuntopalvelut tarkastavat keskinäistä vaihtoa hakevien asukkaiden osalta Heka-alueyhtiöstä, että vaihdon hyväksymisen kannalta olennaiset asumisaikaan, velka-asioihin ja varoituksiin liittyvät kriteerit täyttyvät. Sen jälkeen keskinäistä vaihtoa hakeneisiin ollaan yhteydessä, jotta he tilaisivat asunnontarkastukset alueyhtiöstään.

Jos asukas on hakenut asunnonvaihtoa vapautuvaan Heka-asuntoon, isännöitsijänlausunto hankitaan kokeilun aikana hakemuksen liitteeksi vasta sen jälkeen, kun hakija on saanut alustavan tarjouksen vaihtoasunnosta.  Ennen alustavaa asuntotarjousta asuntopalvelut ovat jo tarkastaneet Heka-alueyhtiöstä, että asumisaikaan, velka-asioihin ja varoituksiin liittyvät kriteerit täyttyvät hakijan kohdalla.  

Asuntotarkastus tehdään muutaman päivän kuluessa

Alustavan tarjouksen saamisen jälkeen sekä tarjouksen saaneen asukkaan että Hekan henkilökunnan pitää toimia ripeästi. Asukkaan pitää tilata lausunto viipymättä tarjouksen tulemisen jälkeen. Hekan pitää tehdä asunnontarkastus ja varsinainen lausunto pikaisesti, jotta valmis lausunto voidaan toimittaa asuntopalveluille kolmen arkipäivän sisällä tarjouksen saapumisesta. Tarkastuksen tekemiseen sekä lausunnon kirjoittamiseen ja eteenpäin toimittamiseen kuluu yleensä useampi työpäivä.

Jos asuntotarkastuksissa huomataan, että asunnon kunnossa on merkittävästi huomautettavaa, isännöitsijänlausuntoa ei voida tehdä puoltavana. Se johtaa siihen, että asunnonvaihto ei onnistu. Siksi on tärkeää, että asukas pyrkisi itse hoitamaan mahdolliset asumisen aikana aiheuttamansa viat tai puutteet asunnossa kuntoon ennen tarkastusta.

Isännöitsijälausunto hankitaan alueyhtiöstä

Isännöitsijälausunto hankitaan omasta Heka-alueyhtiöstä. Lausunto tilataan joko Hekan verkkosivuilta, puhelimitse tai asioimalla paikan päällä omassa Heka-alueyhtiössä. Lausunto maksaa 45 euroa ja on voimassa vuoden ajan. Lausunto laskutetaan, vaikka se ei olisi puoltava.

Ennen kokeilun alkamista asunnonvaihtoa hakevilla on pitänyt olla voimassa oleva puoltava isännöitsijälausunto koko hakuajan. Jo aiemmin isännöitsijälausuntoa on vaadittu vasta asuntotarjouksen saamisen jälkeen, kun hakukohteena on ollut uudiskohde. Joulukuussa alkavan ja vapun aikaan päättyvän kokeilun tarkoituksena on selvittää, helpottaako uusi käytäntö isännöitsijänlausuntoihin liittyviä käytännön haasteita sekä asukkaiden näkökulmasta että Hekalla sisäisesti. Jos näin käy, kokeilu muuttuu pysyväksi toimintamalliksi.