Hallinto

Helsingin kaupungin asunnot Oy vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti kaupungin ARA-vuokratalojen pääomatalouden hallinnasta, sen suunnittelusta ja pääomavuokrien laskennasta sekä ohjaa Heka-konsernin kaikkien 21:n alueyhtiön toimintaa.

Heka-alueyhtiöissä on noin kuusisataa työntekijää, Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä 41.

Niin Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä kuin kullakin alueyhtiöllä on oma hallituksensa, joka ohjaa osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimintaa. Hallitusten jäsenet valitaan yhtiökokouksissa, jotka pidetään tilinpäätösten jälkeen.

Kussakin hallituksessa on viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kunkin hallituksen jäsenistä kaksi on Hekan asukkaita.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen jäseniä ovat:

  • Anni Sinnemäki (puheenjohtaja)
  • Timo Härmälä
  • Tuula Saxholm
  • Auli Rantanen
  • Ari Luukinen