Vuokralaisdemokratia

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamassa vuokra-asuntokannassa on toimiva vuokralaisdemokratiajärjestelmä. Asukkaita kannustetaan käyttämään heille annettuja vaikutusmahdollisuuksia asumistaan koskevissa asioissa. Hekan alueyhtiöiden internetsivuilla on kattavasti tietoa vuokralaisdemokratiajärjestelmästä sekä yhteystietoja alueyhtiöiden vuokralaisdemokratiaelimien edustajille.

Vuokralaisdemokratia antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisää asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Hekassa on vuokralaisdemokratiajärjestelmä, joka toimii kolmella tasolla:

  • Kullakin talolla/taloryhmällä (vuokranmääritysyksiköllä) on asukkaiden kokouksen valitsema talotoimikunta
  • Talotoimikuntien puheenjohtajat muodostavat kunkin alueyhtiön alueella vuokralaistoimikunnan, joka edustaa kaikkia alueyhtiön alueen Heka-asukkaita
  • Hekan kaikkien asukkaiden edustajana toimii vuokralaisneuvottelukunta, jossa on kaksi edustajaa jokaisesta vuokralaistoimikunnasta

Kaikille asukkaille avoimet asukkaiden kokoukset järjestetään vuosittain kaikissa vuokranmääritysyksiköissä. Kutsu kokoukseen toimitetaan kaikkiin asuntoihin. Kokouksiin kannattaa osallistua, sillä siellä saa paljon tietoa oman talonsa asioista, joihin voi asukkaana vaikuttaa.

Tarkemmin vuokralaisdemokratiasta kerrotaan yhteishallintolaissa, siihen perustuvassa Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännössä, sen menettelyohjeessa sekä tämän sivuston muilla vuokralaisdemokratiasivuilla.