Heka siirtyy biokaasuun ja sisällyttää kaasumaksut vuokraan

Kaikissa sellaisissa Hekan asunnoissa, joissa on kaasuliesi, siirrytään käyttämään maakaasun sijaan biokaasua vuoden 2017 alusta. Kaasua käytetään yhteensä 4 917:ssä Hekan asunnossa eli yli kymmenesosassa Hekan asuntoja.

Biokaasuun siirtyminen on ympäristötekö: sen käytöstä ei tule ollenkaan päästöjä. Se tuotetaan Suomessa täysin uusiutuvista raaka-aineista - kotien, kauppojen ja teollisuuden biohajoavista jätteistä. Biokaasu vastaa koostumukseltaan maakaasua ja on kustannuksiltaan samaa luokkaa kuin maakaasukin.

Samanaikaisesti biokaasuun siirtymisen kanssa otetaan kaikissa Hekan kaasuliesillisissä kohteissa käyttöön sama käytäntö, jossa kaasu kuuluu vuokraan. Neljäosassa kaasuliesillisistä Hekan asunnoista eli 1 218:ssa asunnossa on ollut asuntokohtainen kaasusopimus. Näissä asunnoissa siirrytään vuodenvaihteessa kaasun yhteismittaukseen, joka on jo käytössä suurimmassa osassa kaasuliesillisistä Hekan asunnoista. Käytetty kaasu mitataan yhden kulutusmittarin kautta ja maksetaan osana kiinteistön hoitokuluja. Asukkaat eivät siis jatkossa tarvitse omia asuntokohtaisia kaasusopimuksia. Heka ja kaasun toimittaja Gasum tiedottavat asiasta tarkemmin niille asukkaille, joita sopimusmuutos koskee.

Muutoksesta tulee myös jonkin verran säästöä. Yhden mittarin kautta laskutettu biokaasu tulee Hekalla edullisemmaksi kuin asuntokohtaisten kaasusopimusten perusteella laskutettu maakaasu.